Sprawdź pogodę

Sprawdź pogodę.

Na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego" działa  system osłony meteorologicznej  leśnictwa.  W skład  całego systemu wchodzi siedem stacji fitoklimatycznych zlokalizowanych w całym profilu wysokościowym Beskidu Śląskiego reprezentujących różne formy terenu. Na obszarze Nadleśnictwa Ustroń działają trzy stacje:  w leśnictwie Pruchna, w szkółce leśnej Woleństwo oraz na terenie siedziby nadleśnictwa w Ustroniu. System osłony meteorologicznej leśnictwa stanowi narzędzie służące do oceny ryzyka pogodowego, dostarcza danych niezbędnych w konstrukcji pogodowych instrumentów finansowych, te z kolei stanowią ważny element planowania i strategii gospodarowania lasem.  Odczyty ze stacji fitoklimatycznych są publikowane w domenie weatherlink.com , automatyczny transfer danych oraz archiwizacja przebiega w interwale dziesięciominutowym, odświeżanie na stronie internetowej dwa razy na minutę.  

http://www.weatherlink.com/user/ustron/

http://www.weatherlink.com/user/wolenstwo/index.php?view=main&headers=1&type=1

http://www.weatherlink.com/user/pruchna/