Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Ustroń
Nadleśnictwo Ustroń
+48 33 854 35 21
+48 33 854 34 16

ul. 3 Maja 108
43-450 Ustroń
NIP 548-007-79-55

Nadleśniczy
mgr inż. Leon Mijal
+ 48 33 854 35 21
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Mirosław Kulis
+ 48 33 854 35 21
Główna Księgowa
mgr Janina Glac
+ 48 33 854 35 21
Inżynier Nadzoru
inż. Sławomir Kohut
+48 606673624

Dział Gospodarki Leśnej

Joanna Kalinowska - Dyrda
Specjalista ds. zagospodarowania lasu - ochrona lasu
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *332
Judyta Śliwka
Specjalista ds. zagospodarowania lasu - hodowla lasu
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *334
Kamil Pilch
Specjalista ds. użytkowania lasu
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *331
Wiktor Naturski
Specjalista ds. edukacji leśnej
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *333

Dział Finansowo-Księgowy

Janina Glac
Główna Księgowa
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *611

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jarosław Gabryś
Sekretarz
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *671

Specjalista ds. pracowniczych

Magdalena Glajcar
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 33 854 35 21 wew. *131

Posterunek Straży Leśnej

Grzegorz Armata
Komendant
Tel.: +48 33 854 35 21 wew. *221

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Tel.: +48 854 35 21 wew. *711 kom. 606 673 609