Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Ustroń
Nadleśnictwo Ustroń
+48 33 854 35 21
+48 33 854 34 16

ul. 3 Maja 108
43-450 Ustroń
NIP 548-007-79-55

Nadleśniczy
mgr inż. Leon Mijal
+ 48 33 854 35 21
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Mirosław Kulis
+ 48 33 854 35 21
Główna Księgowa
mgr Janina Glac
+ 48 33 854 35 21
Inżynier Nadzoru
inż. Sławomir Kohut
+48 33 854 35 21

Dział Gospodarki Leśnej

Joanna Kalinowska - Dyrda
Specjalista ds. zagospodarowania lasu - ochrona lasu
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *332
Judyta Śliwka
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *334
Kamil Pilch
Specjalista ds. użytkowania lasu
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *331
Wiktor Naturski
Specjalista ds. edukacji leśnej
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *333
Katarzyna Pasternak
referent ds. hodowli lasu
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *335

Dział Finansowo-Księgowy

Janina Glac
Główna Księgowa
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *611

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jarosław Gabryś
Sekretarz
Tel.: + 48 33 854 35 21 wew. *671

Specjalista ds. pracowniczych

Magdalena Glajcar
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: +48 33 854 35 21 wew. *131

Posterunek Straży Leśnej

Grzegorz Armata
Komendant
Tel.: +48 33 854 35 21 wew. *221

Ochrona Danych Osobowych

Monika Matl
Specjalista ds. administracji i edukacji
Tel.: +48 854 35 21 wew. *711