Lasy nadleśnictwa

Zarządzamy lasami Skarbu Państwa o powierzchni niemal 12 tys. ha. Wyjątkowość terenów, na których mamy szczęście pracować zaklęta jest w ich różnorodności. Nizinny krajobraz „Żabiego Kraju” usiany licznymi stawami rybnymi, malownicze, pełne storczyków lasy pogórza czy wreszcie strome stoki i góry Beskidu Śląskiego.

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Beskidu Śląskiego"

LKP "Lasy Beskidu Śląskiego" został utworzony 19 grudnia 1994 r. Objął tereny nadleśnictw: Bielsko, Ustroń, Węgierska Górka i Wisła położone w pasmach Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego i Beskidu Żywieckiego. Jego łączna powierzchnia leśna wynosi 37 410 ha. Część północną kompleksu stanowią niewysokie wzgórza (300-520 m n.p.m.) oraz fragment doliny Wisły ze Zbiornikiem Goczałkowickim.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.