Lasy nadleśnictwa

Zarządzamy lasami Skarbu Państwa o powierzchni niemal 12 tys. ha. Wyjątkowość terenów, na których mamy szczęście pracować zaklęta jest w ich różnorodności. Nizinny krajobraz „Żabiego Kraju” usiany licznymi stawami rybnymi, malownicze, pełne storczyków lasy pogórza czy wreszcie strome stoki i góry Beskidu Śląskiego.

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Beskidu Śląskiego"

LKP "Lasy Beskidu Śląskiego" został utworzony 19 grudnia 1994 r. Objął tereny nadleśnictw: Bielsko, Ustroń, Węgierska Górka i Wisła położone w pasmach Beskidu Śląskiego, Beskidu Małego i Beskidu Żywieckiego. Jego łączna powierzchnia leśna wynosi 37 410 ha. Część północną kompleksu stanowią niewysokie wzgórza (300-520 m n.p.m.) oraz fragment doliny Wisły ze Zbiornikiem Goczałkowickim.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.