Aktualności Aktualności

1000 drzew na minutę!

Co roku leśnicy w Polsce sadzą ok. 500 mln nowych drzew, co daje prawie 1000 drzew na minutę. Gdyby wszystkie sadzonki posadzić w jednym rzędzie to miałyby one długość z Ziemi na Księżyc i z powrotem, a po zsumowaniu ich powierzchni można by było obsadzić prawie 75 tys. boisk piłkarskich.

Wiosna to w lesie okres intensywnych prac hodowlanych. Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących, czyli odnawianie oraz tworzenie nowych -  zalesianie, z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Gatunki drzew do odnowień i zalesień leśnicy dobierają zgodnie z siedliskiem, co oznacza, że  wybór gatunków dyktują warunki środowiska i wybierane są  takie gatunki, jakie powinny naturalnie rosnąć na danej glebie. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

W Nadleśnictwie Ustroń w trakcie wiosennych odnowień zostanie posadzonych 581 tys. sadzonek. Wśród nich największy udział bo aż 36% stanowi buk, 20% jodła, 13% olcha, 12% świerk i 11 % dąb. Inne gatunki lasotwórcze takie jak modrzew, sosna, lipa, jawor, jesion , grab, jarząb i wiąz stanowią zaledwie kilka procent.  Z myślą o dzikich zwierzętach i ptakach do drzewostanów jest wprowadzana również domieszka drzew owocowych, takich jak: czereśnia ptasia, jabłoń dzika i grusza pospolita. Wiosna to także czas  na  wykonanie poprawek i uzupełnień. Prace te prowadzone są na uprawach leśnych założonych w ubiegłych latach, na których wystąpiły jakieś szkody, np. od zwierzyny lub sadzonka po prostu uschnie. W to miejsce  wprowadzana jest nowa sadzonka. Poprawka jest okazją do regulacji składu gatunkowego istniejącej uprawy, zwiększenia różnorodności gatunkowej oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych istniejących upraw, młodników i starszych drzewostanów.

Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną opartą  na zasadzie zachowania trwałości i ciągłości użytkowania, dlatego zawsze na miejsce ściętych drzew  są sadzone nowe. Drewno z nich pozyskane wykorzystane zostanie za kilkadziesiąt lat lub później. Mimo iż, czekać trzeba długo – w odróżnieniu od ropy i węgla - drewno jest surowcem w pełni odnawialnym, a więc najbardziej ekologicznym z możliwych!