Aktualności Aktualności

Przyrodnik Ustroński

20 listopada w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu odbyła się prezentacja najnowszego, 18 numeru rocznika „Przyrodnika Ustrońskiego” .

Od osobliwości przyrodniczych po wykorzystanie najnowszych technologii przyjaznych dla środowiska i nieznane wątki przyrodniczej historii regionu- tak szerokiego wachlarza tematów mogą się spodziewać czytelnicy 18 zeszytu „Przyrodnika Ustrońskiego”. Wśród  nich na szczególną uwagę zasługuje tekst zilustrowany wyjątkowymi fotografiami poświęcony perkozom i ich zwyczajom  godowym autorstwa Andrzeja Jończyka. Miłośników historii zainteresują losy kolekcji geologicznej Ludwiga Hoheneggera, dyrektora arcyksiążęcych kopalń i hut, które przybliża Zygmunt Białas. O potrzebie ochrony przydrożnych drzew zajmująco piszą Aleksander Dorda i Stanisław Kawecki. Dla miłośników motoryzacji autorki Katarzyna Bocek i Joanna Siedlok przygotowały sprawozdanie z rocznych doświadczeń  Energetyki Cieszyńskiej w użytkowaniu samochodu elektrycznego. W najnowszym numerze „Przyrodnika Ustrońskiego” nie zabrakło także tekstów poświęconych przyrodniczym osobliwościom regionu,  wiele  z nich to doskonała  inspiracja do samodzielnego obserwowania najbliższego otoczenia, które przy bliższym poznaniu niejednym może zaskoczyć.     

„Przyrodnik Ustroński”   to pismo , które  w konsekwentny sposób prezentuje szeroko rozumianą ochronę środowiska  na terenie Śląska Cieszyńskiego.  Rocznik jest jedyną w swoim rodzaju kroniką  dokumentującą podejmowane przez lokalne społeczności  działania na rzecz ekologii, prezentacji walorów przyrodniczych regionu, edukacji ekologicznej a także pojawiających się w tych dziedzinach zagrożeń . „Przyrodnik Ustroński” z dużą pieczołowitością przywraca również pamięć o postaciach zasłużonych dla rozwoju  nauk przyrodniczych , społecznej świadomości  ekologicznej i ochrony zasobów naturalnych cieszyńskiej ziemi.  Od  pierwszego numeru „Przyrodnika Ustrońskiego”  ogromna wartością  wydawnictwa  są zdjęcia ilustrujące teksty, często pochodzące z prywatnych archiwów .   Materiały zamieszczane w Przyrodniku i redakcja samego pisma to efekt społecznej pracy i zaangażowania wielu osób z różnych środowisk, które łączy wrażliwość na piękno natury i potrzeba ochrony lokalnego  dziedzictwa przyrodniczego.

Zdjęcia: Sławomir Kohut.


100 drzew na 100 lat!

100 drzew na 100-lecie Służb Sanitarnych w Polsce zasadzili pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie.

W sumie 100 jodeł, buków, lip i dębów zostało posadzonych przez pracowników cieszyńskiego SANEPID-u w lesie Parchowiec koło Cieszyna, na terenie leśnictwa Kalembice.  Słoneczna pogoda, dobra organizacja pracy i fachowa pomoc leśniczego Tomasza Pieczonki sprawiły, że sadzenie lasu okazało się przyjemną formą rekreacji na świeżym powietrzu. Satysfakcja z posadzonego własnoręcznie fragmentu lasu- bezcenna.


#Sprzątamy- podsumowanie

20 września ponad 150 osób uzbrojonych w worki i rękawice ruszyło na najbardziej uczęszczane szlaki turystyczne w Nadleśnictwie Ustroń . W ramach akcji #Sprzątamy posprzątaliśmy w sumie 46 ha lasu.

Piękna, słoneczna aura , dobre humory i pełne pasji zaangażowanie towarzyszyły uczestnikom akcji #SprzątaMy.  Trzy popularne trasy turystyczno-spacerowe: „Borgońka” w leśnictwie Kalembice, czerwony szlak na szczyt Czantorii w leśnictwie Czantoria i ścieżka edukacyjna na Karkoszczonkę w leśnictwie Bukowa zostały oczyszczone ze śmieci. W sumie zebrano 10 m3 odpadów, z których większość stanowiły plastikowe, szklane i aluminiowe opakowania po napojach. W akcję  przeprowadzoną w Nadleśnictwie Ustroń zaangażowały się również Gmina Brenna i Kolej Linowa Czantoria.


W piątek #sprzątaMy!

#sprzątaMY w Ustroniu! Zapraszamy w piątek do Brennej i Ustronia!

Razem #sprzątaMY polskie lasy

20 września w godzinach 11:30 – 13:30
wraz z Prezydentem RP cała Polska sprząta las!
Czekamy na Was w piątek o godzinie 11:30 w Brennej Bukowej (parking przy restauracji Skalica) oraz w Ustroniu (pole biwakowe „u Jonka” na Kępie)
Zapewniamy worki na śmieci i rękawiczki.
Na pytania w sprawie akcji #sprzątaMY odpowie Koordynator – inżynier nadzoru Sławomir Kohut 606 673 624

 

 

Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze i wpływa korzystnie
na  klimat. Jest domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Poprawia nasze samopoczucie, jest najlepszym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Śmieci zupełnie do lasu nie pasują.

Śmieci nie tylko szpecą naturalny krajobraz i zniechęcają do odwiedzania lasu. Są śmiertelnym zagrożeniem dla wielu zwierząt. Rozkładając się często uwalniają chemiczne substancje, które mogą skazić powietrze, glebę i wodę. Sprzyjają rozwojowi niebezpiecznych bakterii i grzybów. W przypadku pożaru lasu są paliwem, które podtrzymuje ogień i ułatwia jego rozprzestrzenianie się.

Każdego roku leśnicy usuwają z lasów tyle śmieci, że wypełniłyby one tysiąc wagonów kolejowych. Lasy Państwowe przeznaczają na to blisko 20 mln zł rocznie. Jeszcze większy kłopot śmieci stanowią dla właścicieli lasów prywatnych. Niestety, mimo regularnego sprzątania, kolejne tony odpadów trafiają do lasu.

Nie oglądajmy się na innych, zawstydźmy śmiecących i posprzątajmy wspólnie polskie lasy. Razem możemy przywrócić piękno w naszym otoczeniu! W piątek
20 września
, kiedy na całym globie będzie rozpoczynało się „Sprzątanie Świata”,
w ramach zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę akcji #sprzątaMY w każdym z 430 nadleśnictw w kraju na chętnych do pomocy będą czekały worki na śmieci, rękawice oraz opiekunowie.

Zapraszamy na stronę www.lasy.gov.pl, gdzie dzięki specjalnej zakładce #sprzątaMY i przygotowanej w niej aplikacji mapowej każdy łatwo odnajdzie najbliższe mu biuro nadleśnictwa, w którym otrzyma szczegółowe informacje o akcji w swojej okolicy. Tego samego dnia w pobliżu Broku (Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka) akcję oficjalnie zainauguruje Prezydent RP Andrzej Duda, który wraz z uczniami, harcerzami, członkami Ligi Ochrony Przyrody, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej oraz leśnikami posprząta fragment Puszczy Białej.

Pamiętajmy, że również na co dzień możemy dawać dobry przykład i inspirować innych do pozytywnego działania, choćby biorąc udział w zapoczątkowanej przez Lasy Państwowe wiralowej akcji #Zabierz5zLasu: podczas wizyty w lesie zbierz i wynieś
z niego przynajmniej pięć śmieci, pochwal się tym w mediach społecznościowych
i zachęć znajomych do podjęcia wyzwania.   

Drzewo tętniące życiem

Stare, dziuplaste drzewa są wyjątkowo cenne dla lasu. To miejsce będące domem dla wielu pożytecznych organizmów ważnych dla zdrowia drzewostanów. Leśnicy celowo pozostawiają je do naturalnego rozpadu.

Drzewa dziuplaste są ważnym elementem strukturalnym lasu określanym mianem drzew ekologicznych. Stanowią one siedlisko dla wielu organizmów wpływających na trwałość drzewostanów. Żywe drzewa dziuplaste, a w konsekwencji ich pozostawiania martwe drzewa stojące i leżące są źródłem martwego drewna w lasach gospodarczych. W ramach zrównoważonej gospodarki leśnej leśnicy podczas prac gospodarczych takich jak prowadzenie cięć zrębowych, czy też porządkowanie stanu sanitarnego lasu (usuwania skutków wichur i drzew zasiedlonych przez szkodniki), pozostawiają w lesie wartościowe drzewa, między innymi dziuplaste. Drzewa te zasiedlają ptaki, które budują gniazda w wykonywanych przez siebie bądź inne ptaki dziuplach. Dziupla zapewnia bezpieczeństwo ptakom w trakcie wysiadywania jaj, a ich młodym daje schronienie przed opadami i upałami (panuje w nich swoisty mikroklimat). Dziuple mogą być wykorzystywane przez wiele lat, ponieważ po sezonie rozrodczym materiał gniazdowy częściowo ulega rozłożeniu. Dziuple są bardzo różne, a ich kształt i wielkość zależy w dużym stopniu od rozmiarów i gatunku drzewa oraz sposobu w jaki powstały. Należy pamiętać, że dziuplaste drzewa występują także poza lasami. Na starych cmentarzach, alejach przydrożnych, w parkach, sadach i miejskich skwerach znajdziemy zapewne dużo okazałych drzew, w których lęgną się ptaki. Dla zachowania pójdźki i dudka ważne są śródpolne wierzby, które przez lata ogławiane wytwarzają wiele dziupli. Wiele gatunków dziuplaków to ptaki owadożernych np. dzięcioły, sikory, szpaki, drozdy czy jaskółki. Dla przykładu obliczono, że jedna rodzina bogatek (ok. 11 osobników) zjada w ciągu roku 75 kg owadów. Ptaki pełnią także funkcje sanitarne - niektóre gatunki zjadając padlinę nie tylko oczyszczają środowisko z potencjalnego zagrożenia chorobami, ale są przede wszystkim niezbędnym ogniwem łańcucha pokarmowego.

Drzewa dziuplaste są także schronieniem dla innych organizmów takich jak nietoperze, wiewiórki i wiele gatunków drobnych gryzoni. W okazałych dębach rozmnaża się jeden z największych polskich chrząszczy – kozioróg dębosz. W starych drzewach, najczęściej w dziuplach żyje bardzo rzadki żuk – pachnica dębowa. Życie i występowanie tych rzadkich owadów uzależnione jest od zachowania starych, wiekowych drzew, które stanowią ich siedlisko. Stare dziuplaste drzewa to także miejsce występowania rzadkich gatunków porostów i wielu grzybów.

 


Beskidzki krajobraz w malarskiej interpretacji

Beskidzki pejzaż, drewniana architektura oraz portrety mieszkańców lasu to główne tematy tegorocznego pleneru malarskiego w Dworku Myśliwskim w Brennej w twórczej interpretacji 12 plastyków ze Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” . Plener jest organizowany od 1996 roku pod patronatem Nadleśnictwa Ustroń.

Ponad dwudziestoletnia historia pleneru malarskiego  organizowanego każdego lata w Dworku Myśliwskim w Brennej pokazuje, że przyroda i inspirowana nią działalność człowieka może być niewyczerpanym źródłem inspiracji i artystycznej interpretacji . Podczas tegorocznego pleneru artyści  uwiecznili pędzlem nie tylko piękno beskidzkiego krajobrazu ale poprzez swoje prace postawili wiele pytań dotyczących konsekwencji, które dla natury niesie postęp cywilizacyjny. Zmiany klimatyczne, masowe wymieranie gatunków, zagrożenie suszą i pożarami – to trudne tematy, z którymi próbowali zmierzyć się uczestnicy pleneru. Ich katastroficzny wydźwięk potęgują prace oddające ulotność piękna natury oraz tęsknotę za powrotem do świata przyrody wyjętą z czasów dzieciństwa i towarzyszących mu baśni. Co roku członkowie Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” zapraszają do udziału w plenerze artystów z miast partnerskich Ustronia. To kolejna inspiracja dla rodzimych twórców by na to co dobrze znane popatrzeć inaczej.  Pierwszy pokaz prac odbywa się na zakończenie pleneru, na tarasie Dworku Myśliwskiego w Brennej. 24 sierpnia jako pierwsi efekt tegorocznego pleneru mieli okazje obejrzeć samorządowcy w towarzystwie Leona Mijala, nadleśniczego Nadleśnictwa Ustroń. Wszystkich miłośników przyrody, lasu i sztuki już dziś zapraszamy na wernisaż poplenerowy, który na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku odbędzie się w ustrońskiej Galerii Rynek. Wybrane prace z wcześniejszych plenerów można zobaczyć w siedzibie Nadleśnictwa Ustroń. Dzięki nim przestrzeń publiczna staje się bardziej przyjazna, a same obrazy podkreślają bezcenne piękno beskidzkiej przyrody.  

Fot. ST "Brzimy".

 


Śląski Drwal

Leśna pedagogika była jednym z ciekawszych elementów programu towarzyszącego ”Śląskiemu Drwalowi” w Wędryni w Republice Czeskiej. Leśnicy z Nadleśnictwa Ustroń i ich czescy koledzy przekonywali, że warto docenić urodę i potencjał Beskidzkich lasów.

„Śląski Drwal” to zawody drwali organizowane od 9 lat przez czeską Wędrynię i polską gminę Goleszów. Rywalizacja drwali w pięciu konkurencjach (wymiana łańcucha, ścinka na celność, okrzesywanie drzewa, cięcie na podkładce, kombinowane cięcie) to nie tylko emocjonująca zabawa ale przede wszystkim okazja do integracji lokalnych społeczności obu gmin. Niepisaną tradycją są również stoiska edukacyjne polskich i czeskich leśników oblegane przez najmłodszych uczestników. W tym roku ustrońscy edukatorzy postawili przede wszystkim na aktywności pokazujące dlaczego zrównoważony rozwój i bioróżnorodność to kluczowe zagadnienia dla przyszłości beskidzkich lasów.  


Czas płynie bardzo szybko. 95-lecie Lasów Państwowych

28 czerwca 2019 roku minęło dokładnie 95 lat od podpisania dokumentu powołującego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Ledwo się urodziliśmy, ani się obejrzymy a tu już pierwsze siwe włosy. Chwilę temu była zima a teraz jest środek lata. I tak ze wszystkim, z całym naszym życiem.

Po I wojnie światowej polskie władze musiały uporać się z wieloma problemami. Jednym z nich była konieczność opieki nad kurczącymi się zasobami leśnymi. Ogromne zniszczenia oraz rozdrobnienie własności nie ułatwiały zadania. Wszyscy byli zgodni, że trzeba stworzyć kompleksowy system zarządzania.

Właśnie dlatego 28 czerwca 1924 roku powołano Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Od 95 lat leśnicy pracują dla dobra lasu i ludzi, starając się pogodzić różne potrzeby, różne cele.

Wsłuchując się w głos przyrody i ludzi staramy się poszukiwać najlepszych rozwiązań - dbając o lasy, chroniąc je, dostarczając ludziom drewna i zapewniając zarazem miejsce do wypoczynku. Mimo historycznych zakrętów i zmian, organizacja funkcjonuje do dziś, łącząc bogatą tradycję z nowoczesnością Staramy się gospodarować lasem w taki sposób, by pogodzić wszystkie jego funkcje jednocześnie. Wiele powodów do dumy dają także inne nasze działania: realizowane projekty rozwojowe, rozbudowa infrastruktury turystycznej, nowe drogi leśne czy działalność edukacyjno-informacyjna.

Niewątpliwie jednym z największych sukcesów ostatnich 95 lat pracy wielu pokoleń leśników jest zwiększenie powierzchni lasów w Polsce. Dbamy też o to, żeby lasy trwały, żeby nie zabrakło ich dla następnych pokoleń. Zdrowy las jest też gwarancją zdrowego otoczenia, czyli naszego zdrowia. Szanujmy lasy.

Nie tylko dziś, w tym wyjątkowym dniu, zachęcamy do lektury pozycji pt. Leśny Wehikuł Czasu. To wydawnictwo, które z nieprzemijającym urokiem starych fotografii z okresu II Rzeczypospolitej przedstawia historię Lasów Państwowych.

- Historia Lasów Państwowych, to niema stulecie. W tym czasie przez polskie ziemie przetoczyła się wojna światowa, kraj zmienił granice. Jednak Lasy Państwowe postawione na stabilnym i mocnym fundamencie przetrwały i trwają nadal. Leśnicy dowiedli, że są grupą zawodową, której państwo może zaufać i powierzyć w zarząd ruszt przyrodniczy kraju - napisał we wstępie do Leśnego Wehikułu Czasu Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Zapraszamy także do zapoznania się z filmem przedstawiającym w pigułce historię Lasów Państwowych oraz do lektury artykułu o historii Lasów Państwowych. To i wiele więcej znajdą Państwo na specjalnie przygotowanym portalu.


Gdy zaskoczy burza

Dobrze znać podstawowe zasady bezpieczeństwa, gdy burza zaskoczy nas w lesie.

Czas wakacji sprzyja leśnym wędrówkom, zbiorom grzybów i jagód. Wiele osób zapomina niestety, że lato to nie tylko czas wypoczynku, ale również wzmożony sezon burzowy. Przed wyprawą do lasu zawsze warto wcześniej sprawdzić prognozę pogody. Gdy jednak pogoda zaskoczy dobrze znać podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Myśliwi posprzątali las na Zawodziu

W sobotę 18 maja członkowie Koła Łowieckiego „Jelenica” wraz z rodzinami wysprzątali żółty szlak na Równicę oraz czerwony szlak z Równicy na Zawodzie.

Na terenie Nadleśnictwa Ustroń działa kilkanaście kół łowieckich. KŁ „Jelenica” należy do najstarszych, zostało założone w 1945 roku i obecnie gospodaruje na terenie 6 796 ha,  połowę tego obszaru stanowią lasy. Swoim zasięgiem KŁ „Jelenica” obejmuje cały teren gminy Ustroń i część Brennej. Obecnie koło liczy 35 członków. W tegorocznym sprzątaniu terenu wzięło udział kilkanaście osób . Uczestnicy akcji przez cztery godziny w kilkuosobowych grupach  przeczesali najbardziej uczęszczane szlaki i trasy spacerowe w Ustroniu. Efekt to 12  120-litrowych worków pełnych szklanych butelek, plastikowych opakowań po żywności i drobnych elektrośmieci.


Wiosenne porządki na Czantorii

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu-Nierodzimiu posprzątali szlak turystyczny na Czantorię biegnący wzdłuż granicy rezerwatu. Rezultat to kilka worków z opakowaniami szklanymi, plastikowymi i papierowymi.

Akcja odbyła się 15 maja, w wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Było zimno, padał deszcz , miejscami widoczność utrudniała mgła. Mimo to uczniowie uzbrojeni w worki i rękawice posprzątali śmieci, które pozostawili po sobie turyści. Na szczycie Czantorii na uczestników akcji czekała nie lada niespodzianka- kilku centymetrowa warstwa świeżego śniegu. Podczas przerwy na ciepły posiłek został przeprowadzony konkurs z wiedzy przyrodniczo-krajoznawczej. Laureaci zostali nagrodzeni upominkami i dyplomami.

Wiosenną akcję sprzątania Czantorii już po raz dziewiąty zorganizowali: Komisja Ochrony Przyrody PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, Nadleśnictwo Ustroń oraz Urząd Miasta w Ustroniu.   

 

 

 

 

 


Ustroński Klub Ekologiczny posadził las na Małej Czantorii

W piątek 10 maja członkowie Ustrońskiego Klubu Ekologicznego posadzili na stokach Czantorii 340 małych jodeł i dębów. Od kilkudziesięciu lat UKE włącza się co roku do wiosennej akcji odnowieniowej .

W Beskidach trwają odnowienia wiosenne. Z powodu opóźnionej wegetacji w górach  okres sadzenia lasu  zaczyna się w  zależności od warunków atmosferycznych od końca marca do końca maja.  W Beskidzie Śląskim co roku leśników wspiera Ustroński Klub Ekologiczny. Od sześciu lat Ustroński Klub Ekologiczny koncentruje się na  odnowieniach  na stokach Małej Czantorii. W tym czasie udało się w sumie posadzić nowy las na powierzchni ponad 25 arów.  Sadzenie drzew w górskich warunkach wymaga dużego nakładu pracy. Stromy stok i kamienista gleba stanowią  duże wyzwanie. W czasie sadzenia drzewek leśnicy tłumaczyli uczestnikom nie tylko jak prawidłowo to zrobić ale przede wszystkim wyjaśnili dlaczego prace odnowieniowe są ważne dla przyszłości beskidzkich lasów. W Beskidach od kilkunastu lat zamierają świerki, sztuczne odnowienia są koniecznością, jeśli szczyty  Beskidów mają pozostać zalesione.  Na otwartych  powierzchniach, takich jak pod Małą Czantorią  sadzonki mają wyjątkowo trudne warunki, choćby ze względu na szybkie wysychanie gleby. Bez pomocy człowieka, zdając się tylko na siły natury  trzeba by czekać dziesiątki lat, żeby pojawiły się tu cenne  gatunki lasotwórcze, jak buk i jodła. Leśnicy podkreślili, jak ważne jest by w odnawianie lasu włączali się członkowie lokalnych społeczności i turyści, którzy sami mogą doświadczyć jak potrzebna i zarazem niełatwa to praca.  W całym Nadleśnictwie Ustroń dzięki  zaangażowaniu członków Ustrońskiego Klubu Ekologicznego  został posadzony las o  powierzchni 2 ha, na terenie Leśnictw Dobka i Czantoria.


Sadzimy las

Co roku leśnicy w Polsce sadzą ok. 500 mln nowych drzew, co daje prawie 1000 drzew na minutę. Gdyby wszystkie sadzonki posadzić w jednym rzędzie to miałyby one długość z Ziemi na Księżyc i z powrotem, a po zsumowaniu ich powierzchni można by było obsadzić prawie 75 tys. boisk piłkarskich.

90,81 ha młodego lasu posadzą w tym roku  leśnicy z Nadleśnictwa Ustroń podczas wiosennych i jesiennych odnowień. Na terenie 14 leśnictw w ciągu całego roku zostanie posadzonych  prawie 700 tys. sztuk sadzonek. Wiosna w lesie to okres prowadzenia intensywnych prac hodowlanych, przede wszystkim z zakresu sadzenia drzew. Na te prace leśnicy używają dwóch określeń: odnowienie lasu, czyli ponowne wprowadzanie sadzonek na powierzchnię leśną i zalesienie, czyli wprowadzanie lasu na grunt dotychczas nieleśny (np. rola). W Nadleśnictwie Ustroń wiosenne odnowienia rozpoczęły się w tym roku już na początku marca w leśnictwach położonych w północnej części nadleśnictwa. W połowie kwietnia, ze względu na trudniejsze warunki klimatyczne, ruszyły odnowienia w górach.  Największy udział gatunkowy wśród wszystkich sadzonek, bo aż 32 % stanowi buk, 20 % jodła i 17 % świerk.  Te proporcje oddają  skład gatunkowy, w kierunku którego od ponad 3 dekad  są przebudowywane drzewostany w Nadleśnictwie Ustroń.  Co roku podczas odnowień  ustrońscy leśnicy sadzą także inne gatunki iglaste i liściaste dostosowane do danego siedliska:  olchy (12 %), dęby (9 %), jawory (3%), , modrzewie (2 %), sosny (2 %) oraz lipy (1%).  Z myślą o dzikich zwierzętach i ptakach do drzewostanów jest wprowadzana również domieszka drzew owocowych, takich jak: czereśnia ptasia, jabłoń dzika i grusza pospolita. Wiosna to także czas  na  wykonanie poprawek i uzupełnień. Prace te prowadzone są na uprawach leśnych założonych w ubiegłych latach, na których wystąpiły jakieś szkody, np. od zwierzyny lub sadzonka po prostu uschnie. W to miejsce  szadzone jest nowe drzewko. Poprawka jest okazją do regulacji składu gatunkowego istniejącej uprawy, zwiększenia różnorodności gatunkowej oraz podniesienia możliwości produkcyjnych istniejących upraw, młodników i starszych drzewostanów.

Co roku w prace odnowieniowe aktywnie włączają się lokalne społeczności i organizacje poza rządowe. W tym roku ponownie wspólne sadzenie drzew trwa w całej Polsce pod hasłem „1000 drzew na minutę.” W Nadleśnictwie Ustroń  do tej akcji przyłączyli się m.in. mieszkańcy gmin położonych w zasięgu leśnictw: Kalembice, Pruchna i Czantoria oraz członkowie Ustrońskiego Klubu Ekologicznego.


Czas na wiosenny spacer do lasu

Wczesna wiosna to jedna z najpiękniejszych pór roku dla miłośników flory. Bogactwo barw i różnorodność gatunków bylin zamienia warstwę runa leśnego w tęczowy kobierzec.

Na przełomie marca i kwietnia na krótki moment runo leśne ożywa bogactwem kolorów. Zjawisko to nosi nazwę aspektu wiosennego. To czas kiedy na drzewach nie ma jeszcze liści i do dna lasu dociera odpowiednia ilość światła i ciepła. Rośliny wykorzystują ten moment,  by zwabić  owady zapylające. Wiele gatunków leśnego aspektu wiosennego to geofity (z greckiego: geo – ziemia, phyton – roślina). Oznacza to, że niekorzystny okres (a więc zarówno zimę – czas chłodów, jak i lato, kiedy w lesie panuje mrok) przeżywają w postaci organów podziemnych – kłączy, cebul, bulw.  Warto już wybrać się na spacer do lasu na terenie Nadleśnictwa Ustroń, szczególnie w części pogórza cieszyńskiego. To najlepszy moment by nacieszyć oczy najpiękniejszymi gatunkami bylin kojarzącymi się z wiosną. Kwitną już zawilce, pierwiosnki wyniosłe, przylaszczki, zdrojówki rutewkowate, łuskiewniki, żywiec gruczołowaty i przede wszystkim  cieszynianka wiosenna – symbol cieszyńskiej ziemi. Wszystkie prezentowane fotografie zostały zrobione w okresie 21-25 marca na terenie leśnictw: Czantoria, Równica i Kalembice. Autorem zdjęć jest Sławomir Kohut, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Ustroń.


Międzynarodowy Dzień Lasów

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów są lasy i edukacja, hasło brzmi „Naucz się kochać lasy”.

Przesłanie tegorocznego MDL maj uświadomić każdemu, jak ważną rolę dla nas oraz przyszłych pokoleń odgrywają lasy.

  • Zrozumienie lasów i utrzymanie ich w dobrym stanie jest kluczowe dla naszej przyszłości

Lasy pomagają w utrzymaniu powietrza, gleby, wody oraz człowieka w dobrym stanie. To one mają główne znaczenie w walce ze zmianami klimatu, eliminowaniem głodu czy realizacją idei zrównoważonego rozwoju społeczności miejskich i wiejskich. Ich rola stanie się z czasem jeszcze większa, gdyż populacja ludzi nieustannie rośnie i do 2030 r. osiągnie 8,5 mld.

  • Nigdy nie jesteś zbyt młody, by zacząć uczyć się o drzewach

Pomaganie najmłodszym w rozumieniu natury sprawia, że młode pokolenia mają większą świadomość korzyści płynących ze zrównoważonego zarządzania drzewami i lasami. Dla niektórych dzieci lasy są bezpośrednim źródłem pokarmu, drewna, a także schronieniem, są częścią ich codziennego życia. Inne dzieci mogą odkrywać lasy w salach lekcyjnych i w szkołach leśnych, spędzając czas na wycieczkach z przewodnikiem do lasów lub parków miejskich, albo mogą się uczyć o drzewach rosnących w ogrodach.

  • Nowoczesna i tradycyjna wiedza to klucz do zachowania lasów w dobrym stanie

Leśnicy dobrze znają i rozumieją naturę, ale równocześnie poznają najnowocześniejsze technologie, by sprawnie i w zrównoważony sposób zarządzać  lasami. Społeczności lokalne mają nieocenione doświadczenie i ogromną wiedzę w zakresie ochrony zasobów leśnych oraz ich zrównoważonego pozyskania. Kobiety wiejskie, na przykład, które zgodnie z tradycją wielu regionów świata zbierają w lesie pożywienie i drewno opałowe, mogą przekazać tę wiedzę i doświadczenie młodszym pokoleniom.

  • Inwestowanie w edukację leśną może zmienić świat na lepsze

Inwestowanie w edukację leśną na wszystkich poziomach może pomóc naukowcom, politykom, leśnikom i lokalnym społecznościom w zatrzymaniu procesu wylesiania oraz przywracaniu do życia zdegradowanych krajobrazów. W zamian za to zdrowe lasy przyczynią się do osiągnięcia wielu celów zrównoważonego rozwoju, zapewniając na przykład środki do życia najbiedniejszym społecznościom świata oraz pomagając w zachowaniu różnorodności biologicznej.

  • Równy dostęp do edukacji leśnej dla kobiet i mężczyzn

Wiele państw usilnie dąży do tego, by coraz więcej kobiet podejmowało studia leśne, widząc w równym dostępie do edukacji zarówno kobiet, jak i mężczyzn swoje priorytetowe zadanie.

Międzynarodowy Dzień Lasów został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, od 2012 r. dzień ten obchodzony jest na całym świecie.

Obchody mają na celu rozbudzenie w społeczności całego świata świadomości znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca wszystkie kraje do podejmowania działań służących pogłębianiu wiedzy o roli i znaczeniu lasów.

Obejrzyj film

 

 


Narciarskie trofea

Ze srebrnym pucharem wróciła drużyna Nadleśnictwa Ustroń z V Zawodów Narciarskich Leśników o Puchar Dyrektora RDLP Katowice „Złoty Groń 2019”, które 9 marca odbyły się w Istebnej.

Celem  organizowanych od 5 lat zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie narciarstwa jako zdrowej formy sportu i wypoczynku oraz integracja środowiska leśników poprzez rywalizację sportową. Organizatorem zawodów są : Związek Leśników Polskich Regionu Górnośląskiego w Katowicach, Związek Leśników Polskich przy Nadleśnictwie Ujsoły oraz Ośrodek Narciarski „Złoty Groń” w Istebnej. Nadleśnictwo Ustroń reprezentowała drużyna w składzie: Mirosław Kulis, Stanisław Piela, Janina Glac, Sławomir Kohut, Łukasz Piela, Tomasz Pieczonka i Sebastian Marcol. Z pucharami wrócili Mirosław Kulis, który zajął pierwsze miejsce na podium w slalomie gigancie w kategorii VIP. Na najwyższym podium stanął również Stanisław Piela w kategorii M5. Pucharowe,trzecie miejsce  zdobyła Janina Glac w kategorii K4. W klasyfikacji drużynowej Nadleśnictwo Ustroń zajęło II miejsce. Najlepszymi narciarzami okazali się w tym sezonie leśnicy z Jeleśni, a trzecie miejsce należało do kolegów z Nadleśnictwa Ujsoły. Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy!  


Malownicze Beskidy w Galerii Rynek w Ustroniu

Ustrońska Galeria „Rynek” przez najbliższy miesiąc będzie prezentowała prace, które powstały podczas pleneru malarskiego w Dworku Myśliwskim w Brennej. Międzynarodowe spotkania artystów plastyków organizowane przez Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” z Ustronia i Nadleśnictwo Ustroń mają wieloletnią tradycję.

Wernisaż , który odbył się w piątkowe popołudnie 8 lutego otworzyli wspólnie  Przemysław Korcz, burmistrz Ustronia i Kazimierz Heczko, prezes Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”. Letnie plenery malarskie , w których uczestniczy co roku kilkunastu plastyków z Polski, Węgier, Niemiec i Czech to jedno z ciekawszych wydarzeń artystycznych, którego zwieńczeniem jest  wystawa organizowana na przełomie lutego i marca w ustrońskiej Galerii Rynek. W tym roku Węgry i Hajdúnánás reprezentowali János Babusa, Imre Demeter, Imre Fejér, Ágnes Martinek i Ágnes Nagy. Oprócz artystów ze ST „Brzimy” w plenerze brali również udział czescy artyści: Iveta Filipčikova i Rużena Urbanova oraz zaproszeni goście: Dorota Waligóra z Ustronia Morskiego i Anita Juda Boenisch z Katowic.  Mecenat nad letnimi plenerami od samego początku pełni Nadleśnictwo Ustroń. W czasie otwarcia tegorocznej wystawy nadleśniczy Leon Mijal podziękował artystom za piękne i inspirujące prace oraz ponowił zaproszenie na kolejne plenery.

Artyści ze Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” mają swoich stałych sympatyków, którzy z uwagą śledzą ich twórcze dokonania. Ulotne piękno beskidzkiego krajobrazu, elementy małej architektury, portrety mieszkańców lasu  oraz nietuzinkowa interpretacja tych tematów i często zaskakujące techniki plastyczne od lat są doceniane zarówno przez lokalną społeczność i środowisko miłośników sztuki .

 

Wszystkie prezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” w Ustroniu.

 

 

 


11 lutego Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

11 lutego to Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. Przedszkolaki z Przedszkola nr 4 w Ustroniu Hermanicach we współpracy z Leśnictwem Czantoria każdej zimy dbają o to by najbliższy paśnik zawsze był pełny.

Buraki, marchew, liście kapusty i jabłka trafiły do paśnika położonego  najbliżej przedszkola. W ten sposób maluchy zaakcentowały swój udział w Ogólnopolskim Dniu Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. W trakcie zimowego spaceru podleśniczy Jan Pustelnik opowiedział dzieciom nie tylko o najważniejszych zasadach dokarmiania zwierząt zimą, ale również o ich zwyczajach. W Polsce Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej obchodzimy 11 lutego. Święto ma na celu zachęcenie ludzi do pomocy dzikim zwierzętom, ale i uświadomienie jak należy to robić, bowiem nieodpowiedzialne działanie może przynieść więcej szkód niż pożytku.

 


Jak przetrwać zimę

Zimą las zasypia tylko pozornie…. Sposobów na przetrwanie tej najtrudniejszej dla dzikich zwierząt pory może być bardzo wiele. Sen zimowy, torpor, hibernacja lub diapauza to tylko niektóre z nich.

Zima to dla większości dzikich zwierząt okres naturalnej selekcji. Najsilniejsze osobniki, które przetrwają do wiosny dadzą początek kolejnym pokoleniom. Strategii na przetrwanie chłodu i braku pożywienia jest wiele. Pierwszym z nich jest ucieczka do cieplejszych stref klimatycznych. Ten sposób wybiera wiele ptaków , które wraz z nastaniem pierwszych jesiennych chłodów odlatuje do ciepłych krajów, by ponownie wrócić na okres lęgowy w marcu i kwietniu. Drugim sposobem jest przespanie zimy. Warto jednak pamiętać, że są różne rodzaje snu: sen zimowy, hibernacja czy  diapauza. Ta ostatnia jest szczególnie popularna wśród owadów. W tym przypadku znacznie częściej niż postaci dorosłe (imago) zimują określone stadia rozwojowe: jaja, larwy lub poczwarki. Ponieważ następuje wtedy zahamowanie ich wzrostu i rozwoju mówimy o diapauzie. Jeśli od zimy nie da się uciec ani jej przespać pozostaje ją przetrwać. Wiele gatunków zwierząt gromadzi na tę najtrudniejszą porę roku zapasy. Ciekawym przykładem zapobiegliwości jest np. kret, który obok specjalne przygotowanego gniazda zimowego ma też spiżarnię, a w niej cały zapas żywych dżdżownic. Zamiast  gromadzić żywność, można również sezonowo zmienić dietę na pokarm, który zimą jest łatwiej dostępny. To strategia przetrwania wielu ptaków osiadłych. Dzięcioły, które  latem żywią się głównie różnymi owadami,  zimą zmieniają pokarm na nasiona drzew i krzewów. Zwierzęta drapieżne takie jak kuna czy wydra w czasie zimy zmieniają aktywność i tryb życia, a niektóre gatunki okresowo stają się padlinożercami.

 


Świąteczna choinka prosto z lasu

 Nadleśnictwo Ustroń prowadzi sprzedaż świątecznych choinek w Leśnictwie Dobka ul. Polańska 30  w godzinach od 7.00 do 9.00. Od 9.00 do 15.00 sprzedaż jest możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z leśniczym Leśnictwa Dobka pod numerem telefonu 606673537.

Materiały do pobrania


Czas otworzyć ptasią stołówkę

Przełom listopada i grudnia to najlepszy czas na uruchomienie „ptasiej stołówki”. Właściwe dokarmianie to prawdziwa sztuka. Najważniejszą zasadą jest regularne podawanie świeżej karmy i zapewnienie ptakom dostępu do wody, do czasu nadejścia wiosny.

Zima to szczególnie trudny czas dla dzikich ptaków. Krótki dzień i niesprzyjająca aura (marznący deszcz, mżawka, opady śniegu)  nie pozwalają im wystarczająco zaspokoić głodu. Umiejętne  i systematyczne dokarmianie pozwoli przetrwać ten trudny czas wielu gatunkom ptaków i daje dużo radości z obserwacji skrzydlatych przyjaciół.

W Nadleśnictwie Ustroń przy leśniczówkach i składach drewna całą zimę działają „ptasie stołówki”.   Ptaki, które najczęściej  je odwiedzają ( sikory, zięby, dzwońce, wróblowate i dzięcioły)  są dokarmiane przede wszystkim  słonecznikiem, pestkami dyni, słoniną (koniecznie niesoloną) i  gotowymi mieszankami tłuszczu oraz ziaren , tzw. „ptasimi pyzami”. Większe ptaki, np. kawki, gawrony, chętnie jedzą grube kasze i ziarna. Jabłkami nie pogardzą, przede wszystkim przedstawiciele rodziny drozdowatych, jak kos i kwiczoł. Podawana karma musi być zawsze świeża i czysta. Jej ilość jest różna w zależności od warunków pogodowych. Dobrym starym pomysłem jest po prostu wywieszenie kawałka słoniny, ale czystej, bez soli i przypraw. Ptaki nie mają  woreczka żółciowego, ich możliwości wydalania soli są ograniczone. Kiedy jej stężenie w organizmie jest zbyt duże, a ptak nie może się napić, przeżywa męki. Warto przy tym pamiętać ,że skrzydlaty gość nie ugasi pragnienia lodem ani śniegiem. Uruchomienie „ptasiej stołówki” oznacza, że trzeba pamiętać o stałym wykładaniu kamy. Sikorka bogatka zjada dziennie tyle ile sama waży,  czyli nawet do 20 g!


Udany zbiór nasion

To był wyjątkowo dobry rok w Nadleśnictwie Ustroń pod względem ilości zebranych w lesie nasion. Obrodziły wszystkie najważniejsze gatunki lasotwórcze. Zbiory trafią do wyłuszczarni i przechowalni nasion, a stamtąd w kolejnych latach do szkółek leśnych.

Większość  gatunków lasotwórczych owocuje raz na kilka lat i to przechowalnie nasion zapewniają leśnikom ciągłość produkcji szkółkarskiej. W tym roku w znaczący sposób zostaną uzupełnione zapasy żołędzi, których zebrano 2 tys. 600 kg. Dobry zbiór  leśnicy uzyskali także jeśli chodzi o szyszki jodłowe. Z okazałych jodeł na Czantorii, uznanych za drzewa mateczne, udało się zebrać 30 kg szyszek, które trafiły do Leśnego Banku Genów w Kostrzycy uzupełniając zasób genowy. Z kolei z jodłowych Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych na terenie Nadleśnictwa Ustroń zebrano kolejnych 650 kg szyszek. O urodzaju można też mówić, jeśli chodzi o nasiona jawora i czereśni ptasiej. Ta ostatnia jest gatunkiem biocenotycznym, wprowadzanym przez leśników, obok jarzębu pospolitego, czyli popularnej jarzębiny, jako cenne uzupełnienie ptasiej diety. Co kilka lat ustrońscy leśnicy zbierają także nasiona cisa pospolitego z okazów rosnących w rezerwacie Zadni Gaj. W tym roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zgodę na zbiór tych nasion. Niewielka ich partia, po wcześniejszym przysposobieniu w Szkółce w Nędzy, trafi do leśnej Szkółki Woleństwo, która wyprodukuje z nich sadzonki (więcej o restytucji cisa w Nadleśnictwie Ustroń tutaj). Słabo wypadły tylko zbiory bukwi, ponieważ pomimo dobrego urodzaju znaczny procent nasion okazał się pusty. Buki owocują średnio co 5-8 lat. Pozyskanie wystarczającej ilości nasion tego gatunku jest ważne ze względu na trwającą przebudowę beskidzkich drzewostanów, w których, w zależności od siedliska, buk powinien stanowić 30 – 50 procent docelowego składu gatunkowego.  


Kolczasty przyjaciel lasu

Jeż to jeden z cennych sojuszników lasu. Główny składnik jego diety stanowią owady w różnych stadiach rozwoju. Jesienią warto pomóc małym jeżom przetrwać najtrudniejszą porę roku zimę, mądrze je dokarmiając.

Jeże potrzebują naszej pomocy bo wciągu ostatnich dekad drastycznie zmniejszyło się ich naturalne środowisko. Lubią lasy liściaste i mieszane oraz tereny rolniczo- leśne , na których występują kępy krzewów i zarośli.  Środki ochrony roślin wykorzystywane w rolnictwie, uprawy wielkoobszarowe dramatycznie uszczupliły  bazę pokarmową tych zwierząt, w której pierwsze miejsce zajmują owady. W ciągu doby jeden jeż zjada szklankę owadów w różnym stadium rozwoju. Jest największym owadożernym ssakiem występującym w Polsce, od 2014 roku objętym częściową ochroną. W praktyce oznacza to prawny obowiązek udzielania jeżom pomocy. Przyjazna postawa człowieka może pomóc uniknąć temu gatunkowi zagłady.

Jeż spędza zimę w hibernacji, ale dotyczy to tylko zdrowych, dorosłych, dobrze odżywionych okazów. Zbyt młode jeże nie są zdolne do hibernacji . Jeśli jesienią lub wczesną zimą ktoś znajdzie jeża wielkości pomarańczy, sporego grapefruita czy nawet dużego, ale niedożywionego jeża , to taki osobnik nie osiągnie stanu hibernacji i bez ingerencji człowieka na pewno zamarznie. Warto mu pomóc dokarmiając surowym , drobno posiekanym mięsem wołowym lub wysokiej jakości mokrą karmą dla kotów . Do picia dajemy jeżowi wodę, w żadnym wypadku nie można dawać mleka krowiego, które jest dla niego zabójcze. Warto również zadbać o zimowe schronienie dla jeży.  Przede wszystkim zostawić w ogrodzie kopce z  gałęzi i liści, pod którymi jeże szukają zimowego schronienia.


Jodły na Lipowskim Groniu

16 km górska trasa, której zwieńczeniem było posadzenie na szczycie Lipowskiego Gronia kilkudziesięciu sadzonek jodły. I Lipowski Pieszy Rajd Rodzinny,który odbył się 22 września to pomysł mieszkańców ustrońskiej dzielnicy Lipowiec na aktywny wypoczynek w lesie połączony z edukacją przyrodniczą.

Szlak na Lipowskich Groń to jedna z ciekawszych przyrodniczo tras w Beskidzie Śląskim. Stosunkowo łatwa do pokonania, o walorach widokowych. Stowarzyszenie „Lipowiec”  postanowiło wykorzystać aktywny wypoczynek w lesie do integracji mieszkańców. I Lipowski Rajd Rodzinny miał charakter gry terenowej, w której trzeba było wykorzystać wiele różnych umiejętności związanych z orientacją w terenie, astronomią i prawami fizyki. Na szczycie Lipowskiego Gronia uczestnicy rajdu  posadzili kilkadziesiąt sadzonek jodły. Ten  fragment lasu został przeznaczony do odnowienia, a jesień to obok wiosny najlepsza pora roku na sadzenie drzew. Uczestników rajdu fachową pomocą wspierał  Stanisław Kohut, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Ustroń.


Rajd z okazji Święta Drzewa

18 września ponad 300- letni Dąb Sobieski w Ustroniu był punktem startowym 8 Rajdu Pieszego z okazji Święta Drzewa. W tym roku na szlak „Pod Małą Czantorię” ruszyli uczniowie ze szkół podstawowych nr 2,3 i 6 w Ustroniu.

Organizatorem wydarzenia jest Komisja Przyrody, Krajoznawstwa i Turystyki Pieszej  PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, Nadleśnictwo Ustroń oraz Urząd Miasta w Ustroniu. Uczestnikom rajdu sprzyjała piękna, słoneczna pogoda. O zaletach pokonywanej trasy i występujących po drodze atrakcjach przyrodniczych opowiedział Piotr Cieślar, leśniczy Leśnictwa Czantoria.  Tradycyjnie pod dotarciu do mety rajdu- pola biwakowego „Pod Małą Czantorią” uczniowie rozpalili ognisko i upiekli kiełbaski. Rozegrano też konkurs z wiedzy przyrodniczej regionu. Każda szkoła wystawiła dwuosobowe drużyny, które rywalizowały o atrakcyjne nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Ustroń. W tym roku pierwsze miejsce zdobyła Maja Neckarz z SP nr 6, drugie miejsce należało do Piotra Szarca z SP nr 2, a trzecia lokata przypadła Annie Bolik z SP nr 3. Nauczyciele, którzy przygotowywali drużyny zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami, które wręczył Ireneusz Szarzec, burmistrz Ustronia. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe odznaki.

 

 


Pora na grzybobranie!

W Beskidach zaczął się jesienny wysyp grzybów. Amatorom grzybobrania sprzyja pogoda, w lesie jest ciepło i wilgotno, a to oznacza idealne warunki dla borowików, podgrzybków , maślaków i wielu innych jadalnych gatunków grzybów wielkoowocnikowych.

 Grzybobranie,  jest aktywną rozrywką dla wielu rodzin, niestety niesie również śmiertelne zagrożenie dla niedoświadczonych grzybiarzy. Każdego roku jesienią dochodzi do ciężkich zatruć grzybami, które nierzadko kończą się tragicznie. Warto zbierać grzyby w towarzystwie osób doświadczonych, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zwrócić się o bezpłatną ekspertyzę w większości powiatowych stacji sanepidu. Przed poważnym zatruciem chroni także unikanie zbierania i konsumpcji grzybów blaszkowych (spodnia strona kapelusza w kształcie podłużnych blaszek) wśród których znajduje się śmiertelnie trujący muchomor sromotnikowy, często mylony z czubajką kanią i pieczarką polną. Wśród grzybiarzy ciągle jest popularnych wiele mitów dotyczących  rozpoznawania grzybów jadalnych i trujących. Najgroźniejsze z nich ujęliśmy na specjalnie opracowanej infografice do pobrania poniżej.

Lasy Nadleśnictwa Ustroń obfitują w wiele gatunków grzybów wielkoowocnikowych.  To bogactwo dobrze oddaje szerokie nazewnictwo regionalne w gwarze Śląska Cieszyńskiego. I tak poszukiwany przez grzybiarzy borowik szlachetny  jest tu nazywany „prawokiem”, koźlarz babka- „brzoziokiem”, koźlarz czerwony- „polokiem” a popularną kurkę, czyli pieprznika jadalnego mieszkańcy regionu określają  terminem „biyl”

Grzyby to jedne z najbardziej fascynujących organizmów żywych występujących na Ziemi. Bez grzybów nie było by życia na naszej planecie. Ich szczególna rola polega na destrukcji materii organicznej, są ostatnim ogniwem łańcucha pokarmowego, stanowiąc istotny składnik obiegu materii w przyrodzie. Grzyby odgrywają ogromną rolę  wchodząc w symbiozę z wieloma gatunkami roślin i zwierząt.  Powszechne zjawisko polegające na współżyciu korzeni lub nasion roślin naczyniowych z grzybami nazywamy mikoryzą i dotyczy ono około 85% gatunków roślin wyższych z całego świata.

 Wszystkim miłośnikom grzybobrania  polecamy trzy  ciekawe pozycje przybliżające fascynujący świat grzybów:   „Grzyby Cieszyna”, autorstwa Piotra Chachuła, Aleksandra Dordy, Marka Fiedora i Ryszarda Rutkowskiego, „Grzyby jakich nie znamy” Marty Wrzosek i Zbigniewa Sieroty oraz „Polskie trufle. Skarb odzyskany” Doroty Hilszczańskiej .


Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii

W dniach 19.09. - 28.09.2018 r., na terenie województwa śląskiego przeprowadzona zostanie akcja wykładania szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów.

Po co lisy są szczepione?

Wścieklizna to bardzo niebezpieczna wirusowa choroba zakaźna ssaków, która może być przenoszona na człowieka. Zwierzęta domowe są zazwyczaj regularnie szczepione, więc zagrożenie tą chorobą występuje głównie ze strony dziko żyjących zwierząt. Szczepienie lisów zapobiega pojawianiu się choroby oraz eliminuje jej rozprzestrzenianie.

Jak wygląda szczepionka?

Szczepionka to małe brunatne krążki o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają  z odległości ok. 800 m. Lis, podejmując przynętę, przegryza umieszczoną w niej kapsułkę zawierającą szczepionkę i po kontakcie wirusa szczepionkowego z błoną śluzową w pysku zwierzęcia, lis zostaje zaszczepiony.

Nie dotykaj brunatnych krążków!

Apelujemy, aby nie dotykać szczepionek - pozostawiony nasz zapach sprawi, że szczepionka będzie dla lisa nieatrakcyjna. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  przypomina, by przez dwa tygodnie, od czasu zakończenia akcji szczepienia lisów, nie wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone - łąki, pola, lasy.

Pełna treść komunikatu znajduje się w załączniku PDF.


Beskidzki pejzaż w malarskiej interpretacji

W Dworku Myśliwskim w Brennej zakończył się kolejny plener malarski. Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” z Ustronia pod patronatem Nadleśnictwa Ustroń organizuje artystyczne spotkania od 1996 roku.

Letni plener malarski to niepisana tradycja Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” .  Artyści od lat korzystają z zaproszenia leśników by czerpać inspirację z beskidzkiego krajobrazu.  Tygodniowy plener malarski to także okazja do międzykulturowych spotkań , bo Stowarzyszenie zaprasza do udziału twórców z miast partnerskich Ustronia. Prace oddające piękno beskidzkiego krajobrazu oraz  jego wpływ na kulturę i architekturę regionu  co roku,  prezentowane są na wystawie w ustrońskiej Galerii Rynek. Część prac trafia do siedziby Nadleśnictwa Ustroń. Dzięki nim przestrzeń publiczna staje się bardziej przyjazna , a same obrazy podkreślają bezcenne piękno beskidzkiej przyrody.  


VIII Mistrzostwa Drwali Beskidzkich

VIII Mistrzostwa Drwali Beskidzkich w Brennej rozegrane 4 sierpnia przyciągnęły w tym roku rekordową liczbę widzów. Sportowe konkurencje oparte na codziennej pracy w lesie są bardzo widowiskowe.

Zawodnicy z siedmiu dwuosobowych drużyn  musieli pokazać umiejętności w montażu piły i okrzesywaniu, cięciu kłody na dokładność, przerzynce na czas, cięciu piłą ręczną na czas, cięciu stojącego wałka i w rąbaniu wałka siekierą.  Szczególnie trudna okazała się ostatnia konkurencja, wymagająca zarówno siły jak i odpowiedniej techniki. W tym roku najlepsi okazali się wiślanie: Andrzej Heczko i Łukasz Martynek.  Organizatorem Mistrzostw Drwali Beskidzkich jest Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w Brennej wspierany przez Nadleśnictwo Ustroń. Leśnicy co roku wchodzą w skład sędziowski, a edukatorzy leśni na specjalnie przygotowanym stoisku opowiadają o trudach pracy w lesie, nie tylko związanej z pozyskiwaniem drewna ale również hodowlą i ochroną lasu.  
 


Modernizacja Roku 2017.Głosuj na budynek Nadleśnictwa Koszęcin.

Siedziba Nadleśnictwa Koszęcin bierze udział w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Otwartym Modernizacja Roku. Zachęcamy do oddania głosu na inwestycję, która przywróciła świetność jednej z najstarszych siedzib Lasów Państwowych w Polsce.

Historia siedziby Nadleśnictwa Koszęcin sięga 1810 r. Budynek należał do Zarządu Dóbr księcia Hohenlohe-Ingelfingen, od 1945 r. jest w posiadaniu Lasów Państwowych.
Rozpoczęta w 2015 r. modernizacja budynku polegała nie tylko na przywróceniu jego pierwotnego piękna, ale także połączenia go z nowoczesnością. W tym celu wykorzystano m.in. alternatywne źródła energii przez zastosowanie do ogrzewania pompy ciepła, a także tak zagospodarowano budynek, by mógł służyć celom edukacyjnym. Montaż pomp wymagał wykonania 20 odwiertów o głębokości 99 metrów. W niewykorzystywanych dotychczas piwnicach Nadleśnictwa Koszęcin  znalazła swoje miejsce ekspozycja, przybliżająca zwiedzającym historię gminy Koszęcin. Zagospodarowano też strych, który po latach bezużyteczności, zmienił się w nowoczesną salę konferencyjną.
Budynek został zgłoszony do Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego Modernizacja Roku 2017 w kategorii zabytki. Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego, a także promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów oraz urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach są wyłaniani w drodze głosowania internetowego. To już XXII edycja konkursu, której finał odbędzie się w sierpniu, na zamku Królewskim w Warszawie.

Tutaj oddaj swój głos!