Aktualności Aktualności

Modernizacja Roku 2017.Głosuj na budynek Nadleśnictwa Koszęcin.

Siedziba Nadleśnictwa Koszęcin bierze udział w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Otwartym Modernizacja Roku. Zachęcamy do oddania głosu na inwestycję, która przywróciła świetność jednej z najstarszych siedzib Lasów Państwowych w Polsce.

Historia siedziby Nadleśnictwa Koszęcin sięga 1810 r. Budynek należał do Zarządu Dóbr księcia Hohenlohe-Ingelfingen, od 1945 r. jest w posiadaniu Lasów Państwowych.
Rozpoczęta w 2015 r. modernizacja budynku polegała nie tylko na przywróceniu jego pierwotnego piękna, ale także połączenia go z nowoczesnością. W tym celu wykorzystano m.in. alternatywne źródła energii przez zastosowanie do ogrzewania pompy ciepła, a także tak zagospodarowano budynek, by mógł służyć celom edukacyjnym. Montaż pomp wymagał wykonania 20 odwiertów o głębokości 99 metrów. W niewykorzystywanych dotychczas piwnicach Nadleśnictwa Koszęcin  znalazła swoje miejsce ekspozycja, przybliżająca zwiedzającym historię gminy Koszęcin. Zagospodarowano też strych, który po latach bezużyteczności, zmienił się w nowoczesną salę konferencyjną.
Budynek został zgłoszony do Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego Modernizacja Roku 2017 w kategorii zabytki. Ideą Konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego, a także promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów oraz urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach są wyłaniani w drodze głosowania internetowego. To już XXII edycja konkursu, której finał odbędzie się w sierpniu, na zamku Królewskim w Warszawie.

Tutaj oddaj swój głos!

 

 

 

 


Ścieżka do źródła Borgońka

Na terenie Nadleśnictwa Ustroń otwarto nową ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną "Źródło Borgońka"

W hażlaskim uroczysku „Czarne Doły” , w starym bukowym lesie znajduje się źródło zwane „Borgońką”. W 2004 roku staraniem Nadleśnictwa Ustroń i Gminy Hażlach  powstało przy źródełku miejsce wypoczynkowe. Otaczający je piękny, ponad 170-letni las zamieszkały przez liczne gatunki zwierząt  sprawił, że mieszkańcy bliższej i dalszej okolicy doceniają urok tego miejsca. Staraniem Nadleśnictwa Ustroń i lokalnej społeczności Gminy Hażlach w tym roku  wytyczono ścieżkę przyrodniczo-leśną. W sobotę 7 lipca odbyło się oficjalne otwarcie szlaku. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Janusz Król, starosta cieszyński, Grzegorz Sikorski,wójt Gminy Hażlach, Leon Mijal, nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń oraz Teofil Macura, leśniczy leśnictwa Kalembice. Przy wiacie do późnego wieczora trwał piknik, w czasie którego nie zabrakło dobrej muzyki, pokazów sokolników i gier edukacyjnych przygotowanych na specjalnym stoisku przez leśników.

Ścieżka edukacyjna "Źródełko Borgońka" została tak wytyczona by spacer był okazją do poznania miejsc i zakatków atrakcyjnych przyrodniczo i historycznie. Na trasie zostały umieszczone tablice informacyjne pełniące rolę przewodnika, został także wydany specjalny folder. Odpoczynek pod wiatą i łyk wody ze źródełka Borgońka mogą być doskonałym zakończeniem krótkiej wycieczki, idealnej na wakacyjne popołudnie.

 

 


Przyrodnik Ustroński. Zeszyt 17.

29 czerwca w RLOEE „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu odbyła się prezentacja 17 zeszytu „Przyrodnika Ustrońskiego”, periodyku wydawanego przez Ustroński Klub Ekologiczny.

Zawartość  tematyczną zeszytu zaprezentował Aleksander Dorda, członek Ustrońskiego Klubu Ekologicznego.  Jego zdaniem zagadnienia poruszane przez autorów mogą być  doskonałym punktem wyjścia do czytelniczych poszukiwań . Przyrodnik Ustroński w roli bibliotecznego przewodnika to doskonały pomysł by zagadnienia poruszone  w regionalnym ujęciu zobaczyć w makroskali.

Podobnie jak we wcześniejszych wydaniach 17 zeszyt Przyrodnika Ustrońskiego prezentuje szeroki wachlarz tematów wśród których nie brakuje prezentacji dziedzictwa przyrodniczego, działań ochronnych oraz najpilniejszych problemów związanych z wpływem rozwoju cywilizacyjnego na przyrodę. W najnowszym wydaniu Przyrodnika Ustrońskiego warto zwrócić uwagę na tekst autorstwa Zygmunta Białasa poświęcony twórczości wybitnego ustrońskiego akwarelisty Bogusława Heczki.  O stratach w drzewostanach  spowodowanych w ostatnich lasach  przez wichury pisze Leon Mijal, nowe narzędzia prawne w walce o czyste powietrze prezentuje Małgorzata Węgierek , a o konsekwencjach rozwoju nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej dla szlaków migracyjnych zwierząt dowiemy się z tekstu Michała Sarnowskiego.  

„Przyrodnik Ustroński”   to pismo , które  w konsekwentny sposób prezentuje szeroko rozumianą ochronę środowiska  na terenie Śląska Cieszyńskiego.  Rocznik jest jedyną w swoim rodzaju kroniką  dokumentującą podejmowane przez lokalne społeczności  działania na rzecz ekologii, prezentacji walorów przyrodniczych regionu, edukacji ekologicznej a także pojawiających się w tych dziedzinach zagrożeń . „Przyrodnik Ustroński” z dużą pieczołowitością przywraca również pamięć o postaciach zasłużonych dla rozwoju  nauk przyrodniczych , społecznej świadomości  ekologicznej i ochrony zasobów naturalnych cieszyńskiej ziemi.  Od  pierwszego numeru „Przyrodnika Ustrońskiego”  ogromna wartością  wydawnictwa  są zdjęcia ilustrujące teksty, często pochodzące z prywatnych archiwów .   Materiały zamieszczane w Przyrodniku i redakcja samego pisma to efekt społecznej pracy i zaangażowania wielu osób z różnych środowisk, które łączy wrażliwość na piękno natury i potrzeba ochrony lokalnego  dziedzictwa przyrodniczego.


Od 10 lat bawią i uczą

W sobotę 2 czerwca w Kończycach Małych już po raz dziesiąty odbył się festyn „Mundurowi Dzieciom”. Leśnicy z Nadleśnictwa Ustroń przygotowali pełne niespodzianek stoisko edukacyjne poświęcone przyrodniczym walorom regionu oraz konkurs wiedzy ekologicznej.

W organizację festynu angażują się wszystkie służby mundurowe działające w regionie: leśnicy,   strażacy z PSP i OSP , policjanci, straż graniczna, żołnierze z 18 Batalionu Desantowo-Szturmowego w Bielsku-Białej  oraz służba więzienna. Impreza co roku cieszy się ogromną popularnością. Ideą festynu jest uczenie poprzez zabawę bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach i miejscach. Leśnicy opowiadali najmłodszym jak zadbać o bezpieczeństwo wędrując leśnym szlakami, na co warto zwrócić uwagę podczas wakacyjnych wypraw do lasu. Jedną z atrakcji pikniku była możliwość popływania pontonem ratowniczym. Dużą publiczność zgromadziły też pokazy przygotowane przez  strażaków i policjantów.  Organizatorem pikniku jest Świetlica w Kończycach Małych działająca przy  Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach

 


Dzień Małego Strażaka w Bąkowie

Jak rozwinąć wąż strażacki, włączyć syrenę pożarniczą, odróżnić jodłę od świerka i zbudować drewniany dom – tego wszystkiego mogli doświadczyć najmłodsi uczestnicy pikniku zorganizowanego 26 maja przez strażaków z OSP w Bąkowie. Dzień Małego Strażaka był również okazją do zaprezentowania pracy kolegów z innych służb mundurowych m.in. leśników i żołnierzy.

 Największą atrakcją leśnego stoiska edukacyjnego było koło fortuny . Z pytaniami dotyczącymi  lokalnej  przyrody mierzyli się zarówno najmłodsi jak i najstarsi uczestnicy pikniku. Powodzeniem cieszyła się także zabawa polegająca na montażu małego domu z drewnianych elementów. Leśnicy odpowiadali też na pytania dotyczące kondycji sanitarnej beskidzkich lasów  i opowiadali o najciekawszych przyrodniczo zakątkach Nadleśnictwa Ustroń.  Strażacy wspólnie z leśnikami tłumaczyli jak ważne jest unikanie zachowań prowadzących do zaprószenia ognia w lesie.


Ćwiczenia "LASY 2018"

Wtorek 22 maja w Ustroniu Jaszowcu mógł okazać się „najgorętszym” wiosennym popołudniem dla strażaków i leśników. Na szczęście strażackie syreny oznaczały tylko ćwiczenia ratowniczo -gaśnicze zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach we współpracy z nadleśnictwem Ustroń.

Podstawowym celem tych ćwiczeń było sprawdzenie poziomu przygotowania jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego województwa śląskiego do prowadzenia działań podczas pożarów lasów ze szczególnym uwzględnieniem dostarczania wody na duże odległości.

Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach współpracując z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach w kwietniu i maju br. zorganizowała i przeprowadziła na terenie 13 powiatów cykl  ćwiczeń o tematyce związanej z gaszeniem wielkopowierzchniowych pożarów lasów. Jako kryterium doboru miejsc przeprowadzenia manewrów przyjęto zagrożenia poszczególnych powiatów/miast wynikające z „Zagrożeń pożarowych lasów” na terenie województwa śląskiego.


Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Cieszynie

10 maja w Cieszynie Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Pedagogiki Specjalnej po raz siódmy zorganizowały Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną .

W spotkaniu wzięło udział około 200 podopiecznych ze Szkół Specjalnych, Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych  oraz  pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z Cieszyna i sąsiednich miejscowości. Podobnie jak w ubiegłym roku stoiska edukacyjny przygotowały służby mundurowe, wśród których nie mogło zabraknąć leśników. Do czego służy klupa (przyrząd do mierzenia grubości drzew na pniu lub ściętego drewna okrągłego), na czym polega praca leśnika, dlaczego dziki są pożyteczne dla lasu, na te i wiele innych pytań przez cały dzień odpowiadali edukatorzy z Nadleśnictwa Ustroń podleśniczowie Elżbieta Niedzielska i Tomasz Pieczonka.

 Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Pedagogów wraz z pracownikami Zakładu Pedagogiki Specjalnej  i Zakładu  Inkluzji Społecznej i Edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych wspierają również Fundacja "Moja Przyszłość", Terapeutyczne Punkty  Przedszkolne "Słoneczna Kraina” i studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji i Wydziału Artystycznego w Cieszynie. Inicjatywa propaguje postawy otwartości, akceptacji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ma zapobiegać błędnym i  negatywnym stereotypom względem takich osób.

Działania edukacyjne  kierowane do osób niepełnosprawnych intelektualnie stanowią część  codziennej pracy edukatorów leśnych. Do Regionalnego Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Leśnik”   w Ustroniu przyjeżdżają grupy osób niepełnosprawnych z całego województwa śląskiego. 

 


Ustroński Klub Ekologiczny posadził las

W czwartek 10 maja członkowie Ustrońskiego Klubu Ekologicznego posadzili na stokach Czantorii sadzonki buków, jodeł i świerków. Od kilkunastu lat UKE włącza się co roku do wiosennej akcji odnowieniowej .

W Beskidach kończą się prace związane z wiosennymi odnowieniami. W tym roku Lasy Państwowe ponownie zachęcają do wspólnego sadzenia lasu lokalne społeczności pod  hasłem  „Sadzimy 1000 drzew na minutę” .  W Beskidzie Śląskim leśników wspiera Ustroński Klub Ekologiczny.  Sadzenie drzew w górskich warunkach wymaga dużego nakładu pracy. Stromy stok i kamienista gleba stanowią  co roku duże wyzwanie. Mimo to w tegorocznej akcji wzięło udział kilkudziesięciu członków UKE i sympatyków lasu,  wśród których nie zabrakło zarówno najmłodszych, jak i seniorów. Las na stoku Małej Czantorii powiększył się o 250 młodych buków, jodeł i świerków   Od pięciu lat Ustroński Klub Ekologiczny koncentruje się na  odnowieniach  w tym rejonie. W tym czasie udało się w sumie posadzić nowy las na powierzchni ponad 25 arów.    

W całym Nadleśnictwie Ustroń dzięki  zaangażowaniu członków Ustrońskiego Klubu Ekologicznego  został posadzony las o  powierzchni 2 ha, na terenie Leśnictw Dobka i Czantoria.

 


Śmieciobranie na Czantorii

15 worków butelek, plastiku i papieru zebrali uczniowie szkół podstawowych z Ustronia podczas wiosennego sprzątania jednego z najbardziej uczęszczanych szlaków pieszych na Czantorię. Akcję co roku wspólnie organizują Komisja Ochrony Przyrody przy oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie i Nadleśnictwo Ustroń przy wsparciu Urzędu Miasta w Ustroniu.

Odcinek od górnej stacji wyciągu na Czantorię do polany Stokłosica  pokonują  co roku setki tysięcy miłośników pieszej turystyki, niestety pozostawiając za sobą ślady obecności w postaci śmieci. Sprzątanie tego odcinka szlaku wiosną i jesienią od wielu lat jest niepisaną tradycją ustrońskich szkół podstawowych. Ideą przedsięwzięcia nie jest jednak porządkowanie terenu tylko edukacja przyrodniczo-leśna poprzez aktywne działanie. Zbieranie śmieci to pretekst by bliżej poznać las i pracę w lesie. W tym roku na uczestników akcji czekała prawdziwa niespodzianka, okazało się bowiem , że właśnie wzdłuż szlaku trwają prace leśne , co w praktyce oznacza zakaz wstępu. Towarzyszący grupie Wiktor Naturski, specjalista ds. edukacji leśnej w Nadleśnictwie Ustroń wstrzymał na czas przejścia grupy prace przy samej trasie. To była też doskonała okazja by pokazać dzieciom jak wygląda praca w lesie, jak ścina się drzewa i zrywa drewno.  Sprzątanie zakończył piknik i konkurs wiedzy przyrodniczo-leśnej. Najlepszy okazał się  Tymoteusz Greń z SP nr 1 przed Kornelią Wilczek z SP 6 Nierodzim, Szymonem Brancem z SP 5 Lipowiec, Marią Witkowską z SP 3 Polana i Jakubem Kajzarem z SP 2. Wyróżniono również  najmłodszego uczestnika, drugoklasistę Piotra Szarca za posiadaną wiedzę. Nagrody dla zwycięzców ufundowało Nadleśnictwo Ustroń, a opiekunowie grup otrzymali pamiątkowe dyplomy Zarządu Oddziału PTTK w Cieszynie.


Witamy bociany!

Ustrońskie przedszkolaki jak co roku radośnie przywitały bociany, które wróciły z Afryki do swojego gniazda. Umieszczona nad lęgowiskiem od 11 lat kamera internetowa pozwala obserwować rodzinne życie boćków w ramach projektu „Bociany integrują”.

Przedszkolaki z Ustronia każdej wiosny pilnie obserwują parę bocianów, ich codzienne życie i zmagania z przeciwnościami, wśród których nie brakuje dramatycznych sytuacji i szczęśliwych zakończeń. Celem projektu jest przede wszystkim uwrażliwienie na piękno przyrody i kształtowanie szacunku do niej. Dzieci i ich rodzice poznają zachowania bociana białego w jego naturalnym środowisku, obserwują życie ptaków w najważniejszych okresach życia: zasiedlaniu gniazda, składaniu jaj, lęgu piskląt. Kamera pozwala zajrzeć do gniazda w czasie karmienia i nauki latania  bez bezpośredniej ingerencji w życie ptaków. Wiosenne powitanie bocianów przez przedszkolaki ma już wieloletnią tradycję. Dzieci przygotowują na ten dzień specjalny program artystyczny w formie radosnego happeningu. Od  początku projekt wspierają również leśnicy, którzy co roku opowiadają  w tym dniu najmłodszym o ciekawostkach z życia tych pięknych, majestatycznych ptaków. Więcej na www.bociany.edu.pl


1000 drzew na minutę!

Co roku leśnicy w Polsce sadzą ok. 500 mln nowych drzew, co daje prawie 1000 drzew na minutę. Gdyby wszystkie sadzonki posadzić w jednym rzędzie to miałyby one długość z Ziemi na Księżyc i z powrotem, a po zsumowaniu ich powierzchni można by było obsadzić prawie 75 tys. boisk piłkarskich.

Wiosna to w lesie okres intensywnych prac hodowlanych. Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących, czyli odnawianie oraz tworzenie nowych -  zalesianie, z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Gatunki drzew do odnowień i zalesień leśnicy dobierają zgodnie z siedliskiem, co oznacza, że  wybór gatunków dyktują warunki środowiska i wybierane są  takie gatunki, jakie powinny naturalnie rosnąć na danej glebie. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

W Nadleśnictwie Ustroń w trakcie wiosennych odnowień zostanie posadzonych 581 tys. sadzonek. Wśród nich największy udział bo aż 36% stanowi buk, 20% jodła, 13% olcha, 12% świerk i 11 % dąb. Inne gatunki lasotwórcze takie jak modrzew, sosna, lipa, jawor, jesion , grab, jarząb i wiąz stanowią zaledwie kilka procent.  Z myślą o dzikich zwierzętach i ptakach do drzewostanów jest wprowadzana również domieszka drzew owocowych, takich jak: czereśnia ptasia, jabłoń dzika i grusza pospolita. Wiosna to także czas  na  wykonanie poprawek i uzupełnień. Prace te prowadzone są na uprawach leśnych założonych w ubiegłych latach, na których wystąpiły jakieś szkody, np. od zwierzyny lub sadzonka po prostu uschnie. W to miejsce  wprowadzana jest nowa sadzonka. Poprawka jest okazją do regulacji składu gatunkowego istniejącej uprawy, zwiększenia różnorodności gatunkowej oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych istniejących upraw, młodników i starszych drzewostanów.

Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną opartą  na zasadzie zachowania trwałości i ciągłości użytkowania, dlatego zawsze na miejsce ściętych drzew  są sadzone nowe. Drewno z nich pozyskane wykorzystane zostanie za kilkadziesiąt lat lub później. Mimo iż, czekać trzeba długo – w odróżnieniu od ropy i węgla - drewno jest surowcem w pełni odnawialnym, a więc najbardziej ekologicznym z możliwych!


Sprzątanie wokół rezerwatów Cieszyna

Szkło, papier, aluminiowe puszki, a nawet ceramika sanitarna to efekt wiosennego sprzątania terenów zielonych sąsiadujących z rezerwatami w Cieszynie. 21 raz akcję zorganizowały Komisja Ochrony Przyrody przy oddziale PTTK ''Beskid Śląski'' w Cieszynie, Nadleśnictwo Ustroń oraz Urząd Miejski w Cieszynie.

W sprzątaniu wzięły udział : Gimnazjum nr 2, Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych oraz Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego. 23 marca kilkudziesięciu uczniów wyposażonych w worki na śmieci i rękawice ochronne  zbierało śmieci w zielonych zakątkach miasta. W sumie w ciągu kilku godzin młodzież zapełniła 25 worków , do których głównie trafiły szklane i plastikowe butelki oraz aluminiowe puszki. Akcję organizowaną co roku wiosną i jesienią od początku wspiera Nadleśnictwo Ustroń. Sprzątanie tradycyjnie zakończyło spotkanie przy ciepłym posiłku i konkurs wiedzy przyrodniczo-krajoznawczej. W tegorocznej, wiosennej edycji  zwyciężyła go Ewa Kocyan z Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego.  Drugie miejsce zdobył Jakub Wnętrzak z tej samej szkoły. Mimo dogrywek nie udało się wyłonić laureata trzeciego miejsca. W tej sytuacji jury  przyznało dwa brązowe medale. Otrzymali je Patrycja Czepczor z Gimnazjum nr 2 i Miłosz Glajc z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych.

 


Przyroda w poezji dla dzieci

20 marca 2018 r. w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brennej odbył się Gminny Konkurs Recytatorski pt.: "PRZYRODA W POEZJI DLA DZIECI" pod honorowym patronatem Nadleśnictwa Ustroń.

W prezentacji recytatorskiej udział wzięło 34 uczestników, którzy przyjechali wraz ze swoimi opiekunami i nauczycielami ze wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach z terenu gminy Brenna. Jury oceniało uczestników w dwóch kategoriach wiekowych. Konkurs miał na celu rozwijanie zdolności recytatorskich, uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody, dostarczanie doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich oraz integrację środowiska przedszkolnego Brennej. Poziom, jaki zaprezentowały dzieci był bardzo wysoki. Jury w składzie: Maria Greń, dyrektor Przedszkola Publicznego w Brennej nr 1, Janina Herzyk, dyrektor  Biblioteki Publicznej w Brennej oraz Wiktor Naturski- starszy specjalista Służby Leśnej ds. edukacji leśnej z Nadleśnictwa Ustroń przyznało następujące nagrody:

 

W kategorii I- 3-4 latki:

 

I. miejsce:  Emilia Figołuszka - PP nr 1 w Górkach Małych

II. miejsce:  Zofia Wigezzi - PN CHICHOPOTAM

III. miejsce: Dominik Moskała - 4; PP nr 1 w Górkach Małych

 

W kategorii II- 5-6 latki:

 

I. miejsce:  Agnieszka Dorda- oddział przedszkolny w SP nr 1 w Brennej 

II. miejsce: Paweł Nowak - oddział przedszkolny w SP nr 2 w Brennej

III. miejsce: Małgorzata Madzia- PP nr 1 w Górkach Małych

 

Jury w swojej ocenie brało pod uwagę

dobór tekstu  i jego interpretację, ogólny wyraz artystyczny oraz pamięciowe opanowanie tekstu.

 


W twórczej interpretacji...

Ustrońska Galeria „Rynek” przez miesiąc prezentowała prace, które powstały podczas pleneru malarskiego w Dworku Myśliwskim w Brennej. Międzynarodowe spotkania artystów plastyków organizowane przez Stowarzyszenie Twórcze „Brzimy” z Ustronia i Nadleśnictwo Ustroń mają wieloletnią tradycję.

Letnie plenery malarskie , w których uczestniczy co roku kilkunastu plastyków z Polski, Węgier, Niemiec i Czech to jedno z ciekawszych wydarzeń artystycznych, którego zwieńczeniem jest  co roku wystawa organizowana na przełomie lutego i marca w ustrońskiej Galerii Rynek. Artyści ze Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” mają swoich stałych sympatyków, którzy z uwagą śledzą ich twórcze dokonania. Ulotne piękno beskidzkiego krajobrazu, elementy małej architektury, portrety mieszkańców lasu  oraz nietuzinkowa interpretacja tych tematów i często zaskakujące techniki plastyczne od lat są doceniane zarówno przez lokalną społeczność jak i turystów.  Podczas wernisażu wystawy  twórcy podkreślali, że spotkania i rozmowy z leśnikami w czasie tworzenia prac miały ogromny wpływ na  artystyczną wizję ich prac.

Wszystkie prezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” w Ustroniu.


Spotkanie przy paśniku

Pierwszych oznak wiosny w lesie szukały przedszkolaki z Przedszkola nr 4 w Ustroniu Hermanicach. Spacer był okazją do spotkania z leśnikiem , który opowiedział dzieciom o swojej pracy i najciekawszych zwyczajach mieszkańców beskidzkich lasów.

Spotkanie z leśnikiem przy paśniku , to dla przedszkolaków z ustrońskiego Przedszkola nr 4 już tradycja.  Co roku dzieci przynoszą buraki, marchew, ziemniaki i siano. W ten sposób maluchy zaakcentowały swój udział w zbliżającym się Międzynarodowym Dniu Lasów . Największy zachwyt dzieci wzbudziły  zrzuty poroża jeleni i saren , które leśniczy Jan Pustelnik pokazywał przedszkolakom tłumacząc różnicę między porożem a rogami. Przełom lutego i marca to czas, kiedy  byki jeleni zrzucają stare poroże, kozły saren robią to późną jesienią.


Zalety zimowego drewna

Dla leśników senny, biały krajobraz to wbrew pozorom zaproszenie nie do odpoczynku, a ciężkiej pracy. Śnieżna, mroźna zima to najlepszy okres na pozyskiwanie drewna nie tylko ze względu na najlepsze parametry samego surowca, ale także z powodu najmniejszych kosztów dla środowiska naturalnego.

Gruba warstwa pokrywy śnieżnej i zmrożona gleba skutecznie chronią podczas pozyskania i zrywki drewna warstwę ściółki i samą glebę. Mniej narażone na uszkodzenia są także  sadzonki młodych drzewek z odnowień naturalnych  i sztucznych. Pozyskanie drewna zimą jest również korzystne dla dzikich ptaków, ponieważ odbywa się poza okresem lęgowym. Surowiec drzewny z zimowego pozyskania ma znacznie lepsze parametry: nie wypacza się, lepiej przechodzi proces suszenia i łatwo poddaje się obróbce. Z zimowych cięć w większości pochodzi drewno używane do celów budowlanych i konstrukcyjnych.

W tym roku w Nadleśnictwie Ustroń zimowe prace związane z pozyskaniem drewna zdominowały przed wszystkim działania związane z uprzątaniem terenów po ubiegłorocznych, grudniowych wichurach , które wyrządziły szkody w leśnictwach Górki, Cisowa, Hołcyna, Czantoria, Dzięgielów, Równica i Pierściec. W sumie szkody z powodu wiatrowałów i wiatrołomów wyniosły 10 tys. m3 drewna. Dla leśników zawsze priorytetem jest pozyskanie drewna pochodzącego z klęsk wywołanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i gradacjami szkodników.

 


Sportowy sukces

24 lutego w Zwardoniu po raz czwarty zostały rozegrane zawody w narciarstwie alpejskim o Puchar Dyrektora RDLP Katowice. Narciarska drużyna Nadleśnictwa Ustroń wróciła z kilkoma medalami, w tym za drugie miejsce na podium w klasyfikacji zespołowej.

Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach: slalomie  gigancie kobiet i mężczyzn w różnych kategoriach wiekowych oraz w snowboardzie.  W konkurencji  GS złoty medal ponownie przywiózł ze Zwardonia Mirosław Kulis, zastępca nadleśniczego, który startował w kategorii VIP.  Ubiegłoroczny sukces powtórzyła także Janina Glac, główna księgowa nadleśnictwa, która zajęła II miejsce w grupie K4 . Z brązowymi medalami ze Zwardonia wrócili podleśniczowie: Elżbieta Niedzielska i Łukasz Piela. Od samego początku zawody w narciarstwie alpejskim o Puchar Dyrektora RDLP Katowice mają rodzinny charakter, nie mogło więc zabraknąć kategorii wiekowych dostosowanych do najmłodszych uczestników.  W klasyfikacji rodzinnej V miejsce zajęła rodzina Kohutów. Drużynowo leśnicy z Ustronia powtórzyli ubiegłoroczny sukces zajmując II drugie miejsce, lepsi okazali się podobnie jak rok temu koledzy z Nadleśnictwa Jeleśnia. Trzecie miejsce zdobyło  Nadleśnictwo Bielsko.  W sumie na starcie zawodów we wszystkich konkurencjach wystartowało ponad stu zawodników.      


Przed zimą...

Koniec jesieni to pracowity czas w szkółkach leśnych. Mimo chłodów i niesprzyjającej aury trzeba wykonać wiele prac , zanim przyjdzie zima.

Wszystkie sadzonki zakończyły już swój wzrost,  można więc ocenić potencjał materiału szkółkarskiego, który zostanie wykorzystany wiosną do odnowień. Przełom jesieni i zimy to także czas szkółkowania niektórych gatunków drzew , m.in. modrzewia i świerka. Szkółkowanie to zabieg polegający na przesadzaniu jednorocznych lub starszych siewek w luźniejszej więźbie niż rosły dotychczas w celu uzyskania sadzonek proporcjonalnie wyrośniętych i dobrze ukorzenionych.

Późną jesienią leśniczy szkółkarz  weryfikuje także zapas nasion, które końcem zimy zostaną przeznaczone do kiełkowania. To również ostatni moment na zrobienie nasiennych zapasów. W tym roku w Nadleśnictwie Ustroń wyjątkowo obrodził drzewostan nasienny świerka w leśnictwie Dzięgielów. Zebrane tam szyszki i wyłuszczone z nich nasiona dadzą w przyszłości nowe pokolenia tego gatunku w Beskidach.  


Czas otworzyć ptasią stołówkę

Przełom listopada i grudnia to najlepszy czas na uruchomienie „ptasiej stołówki”. Właściwe dokarmianie to prawdziwa sztuka. Najważniejszą zasadą jest regularne podawanie świeżej karmy i zapewnienie ptakom dostępu do wody, do czasu nadejścia wiosny.

Zima to szczególnie trudny czas dla dzikich ptaków. Krótki dzień i niesprzyjająca aura (marznący deszcz, mżawka, opady śniegu)  nie pozwalają im wystarczająco zaspokoić głodu. Umiejętne  i systematyczne dokarmianie pozwoli przetrwać ten trudny czas wielu gatunkom ptaków i daje dużo radości z obserwacji skrzydlatych przyjaciół.

W Nadleśnictwie Ustroń przy leśniczówkach i składach drewna całą zimę działają „ptasie stołówki”.   Ptaki, które najczęściej  je odwiedzają ( sikory, zięby, dzwońce, wróblowate i dzięcioły)  są dokarmiane przede wszystkim  słonecznikiem, pestkami dyni, słoniną (koniecznie niesoloną) i  gotowymi mieszankami tłuszczu oraz ziaren , tzw. „ptasimi pyzami”. Większe ptaki, np. kawki, gawrony, chętnie jedzą grube kasze i ziarna. Jabłkami nie pogardzą, przede wszystkim przedstawiciele rodziny drozdowatych, jak kos i kwiczoł. Podawana karma musi być zawsze świeża i czysta. Jej ilość jest różna w zależności od warunków pogodowych. Dobrym starym pomysłem jest po prostu wywieszenie kawałka słoniny, ale czystej, bez soli i przypraw. Ptaki nie mają  woreczka żółciowego, ich możliwości wydalania soli są ograniczone. Kiedy jej stężenie w organizmie jest zbyt duże, a ptak nie może się napić, przeżywa męki. Warto przy tym pamiętać ,że skrzydlaty gość nie ugasi pragnienia lodem ani śniegiem. Uruchomienie „ptasiej stołówki” oznacza, że trzeba pamiętać o stałym wykładaniu kamy. Sikorka bogatka zjada dziennie tyle ile sama waży,  czyli nawet do 20 g!


Las nie obroni się sam

Ogień to jedno z największych zagrożeń dla lasu. Plastyczna interpretacja skutków pożaru dla lasu, przyrody, a w konsekwencji także dla człowieka była tematem konkursu zorganizowanego przez Komisję Ochrony Przyrody cieszyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Beskid Śląski” i Nadleśnictwo Ustroń.

Konkurs został zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych. Jury pod przewodnictwem Jana Machały, przewodniczącego Komisji Ochrony Przyrody nie miało łatwego zadania. Wśród ponad 30 nadesłanych prac wykonanych w różnych technikach plastycznych od rysunku, akwareli,  poprzez kolaż i wyklejanki udało się wytypować  11 laureatów .

W kategorii klas III i IV pierwsze miejsce uzyskała Emilia Domagała z Ustronia-Polany, drugie Wiktoria Majchrowska z Nierodzimia, a trzecie Maja Jurczok również z Ustronia Polany. Spośród uczniów klas V i VI najlepsza okazała się praca Oli Staniek z Ustronia, drugie i trzecie miejsce zajęły  Wiktoria Najmuła i Samantha Pinkas – obie z Ustronia Polany. Nagrody specjalne przyznało w konkursie Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie dla: Anny Łakomskiej, Kasi Gomoli, Matyldy Wyleżuch, Moniki Miech i Marceliny Burawy. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 5 listopada w siedzibie Nadleśnictwa Ustroń.


Przyroda nie zna granic

Osobliwości przyrody, rzadkie gatunki flory i fauny oraz niezwykłe krajobrazy to najważniejsze atuty nowej ścieżki przyrodniczej łączącej polską gminę Goleszów z czeską gminą Wędrynia. Większość 15 km trasy biegnie przez tereny Nadleśnictwa Ustroń.

Ścieżka jest efektem partnerskiego projektu „Przyroda nie zna granic”. Wzdłuż całej trasy rozmieszczono 15  dwujęzycznych tablic opisujących bogaty świat roślin i zwierząt, ciekawostki historyczne, kulturowe i religijne.  Pieszy szlak wiodący przez  stok Góry Wróżna, Tułu i Jasieniowej  jest wykorzystywany od wielu pokoleń.  Bogactwo przyrodnicze tego terenu to nie tylko  gatunki rzadkie i chronione, ale przede wszystkim ogromna różnorodność  świata roślin i zwierząt. Autorzy projektu zadbali także o komfort piechurów. Na trasie powstało kilka miejsc postojowych, dla turystów zostały również przygotowane specjalne ulotki oraz przewodnik dostępne w wersji papierowej i elektronicznej.       

Zdjęcia: UG w  Goleszowie


Malowanie lasu

W jesiennym leśnym krajobrazie trudno nie dostrzec młodych drzewek pomalowanych na biało. To nie przypadek. Jesienią leśnicy zabezpieczają młode pokolenie lasu przed zgryzaniem przez zwierzynę płową.

Utrzymanie równowagi w relacji las- zwierzyna nie należy do łatwych zadań. Ssaki kopytne: jelenie, sarny i dziki , których populacja stale rośnie wyrządzają duże szkody w upraw leśnych i młodnikach. Wierzchołki pędów młodziutkich jodeł, sosen, buków i dębów zawierające wodę i sole mineralne,  to prawdziwy przysmak saren i jeleni, szczególnie zimą , gdy dostęp do różnorodnego pożywienia jest mocno ograniczony . Zdarza się, że szkody wyrządzają także dziki, wyrywając świeżo posadzone w uprawach  sadzonki dębów pachnące żołędziami. 

 Jednym z najbardziej popularnych sposobów ochrony lasu przed szkodami od zwierzyny obok grodzenia siatką  jest zabezpieczanie  młodych drzewek repelentami.  Biała substancja, którą pracownicy zakładów usług leśnych malują  wierzchołki pędów  głównych  sadzonek  zniechęca zwierzęta  zapachem i smakiem. Zgryziony odcinek wierzchołkowy i uszkodzony główny pączek przyczynia się do istotnej deformacji drzewka oraz wymusza w efekcie wykształcenie wykrzywionego pędu głównego, odrastającego z zachowanych pączków bocznych. Bez zabezpieczenia upraw leśnych straty w odnowieniach są bardzo wysokie.  

W młodnikach nanosi się preparat na międzyokółki, z których opadły już igły i które są pokryte młodą, jeszcze niezdrewniałą korą. Do zabezpieczenia repelentem wybiera się w praktyce pędy najładniejszych drzewek, które znajdują się  na wysokości jeleniego pyska. Zdzieranie młodej kory z drzewek czyli spałowanie powoduje groźne dla nich rany, przez które do wnętrza drzewa mogą przedostać się bakterie i grzyby. Tak uszkodzone drzewka mają zakłócony wzrost, są osłabione, a czasem  całkowicie zamierają. Dlatego ich racjonalna ochrona za pomocą repelentów ma duże znaczenie dla jakości i trwałości lasu.

Istotny jest wybór zabezpieczanych drzewek , leśnicy wybierają najładniejsze egzemplarze, które nie zostaną w przyszłości usunięte w trakcie prac pielęgnacyjnych. Dzięki temu zawsze zostaje zachowana część drzewek przeznaczona dla zwierząt.  Ważną sprawą jest  również właściwe i terminowe nanoszenie repelentów na drzewka.  Należy je nanosić na w miarę suchą powierzchnię pędów (istotnie wpływa to na  skuteczność zabiegu), po zakończonej wegetacji, ale tak, aby zdążyć przed mrozami.  Wśród gatunków iglastych najbardziej na zgryzanie narażone są jodły, sosny i świerki, a wśród liściastych: dęby, jawory, buki, lipy wiązy i graby.  Wszystkie repelenty stosowane do ochrony upraw leśnych i młodników posiadają zezwolenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Salamandra. Symbol karpackiej przyrody.

To ostatni moment, żeby podczas jesiennych spacerów beskidzkimi szlakami spotkać salamandrę plamistą, największego płaza ogoniastego występującego w Polsce. Na przełomie października i listopada osobniki żyjące w centralnych rejonach Europy zapadają w sen zimowy.

Salamandra plamista występuje w górskich lasach z przewagą gatunków liściastych, głównie na południu Polski. Idealnymi warunkami do życia i rozrodu salamander są drzewostany obfitujące w czyste strumienie i potoki. Nie stroni ona również od polan, skalistych zboczy i parowów. Charakterystyczne ubarwienie w postaci  jaskrawo żółtych lub pomarańczowych plam ma odstraszać  drapieżniki. Skutecznie, bo salamandra należy do jadowitych gatunków. Z tyłu głowy  posiada gruczoły wypełnione toksyczną substancją zwaną salamandryną, która uwolniona w czasie ataku podrażnia błony śluzowe potencjalnego agresora.

Płaz ten porusza się dość wolno i niezdarnie. W czasie marszu często odpoczywa leżąc na brzuchu. Pływa słabo, a w głębokiej wodzie szybko tonie. Salamandra jest aktywna po zmierzchu. Za dnia spotyka się ją na górskich szlakach jedynie w czasie godów, podczas deszczu lub gdy jest pochmurno. Jesienią te piękne płazy poszukują spróchniałych pni, nor, kamieni oraz jaskiń, aby zapaść w zimowy sen. Zdarza się, że w jednym miejscu przebywa nawet kilkaset osobników.

Przed wiekami wierzono, że salamandra zwana również jaszczyrzem lub jaszczurem ogniowym rodzi się z płomieni. Panicznie bano się jej ukąszenia, jadowi przypisywano silne i toksyczne właściwości. W Chorwacji wierzono, że salamandra odbiera ludziom mowę - człowiek, który usłyszy głos salamandry sam go traci.

Współcześnie salamandra, która w Polsce jest objęta ścisłą ochroną jest symbolem  karpackiej przyrody. Jej sylwetka zdobi  m.in. logo Gorczańskiego Parku Narodowego i Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody SALAMANDRA. W Bieszczadach jest symbolem jednej ze ścieżek przyrodniczych Bieszczadzkiego Parku Narodowego, prowadzącej z Ustrzyk Górnych do Wołosatego.  W Beskidzie Śląskim salamandra jest maskotką Kolei Linowej Czantoria, która 15 października obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia.


Jesienne "Drzewko za surowce"

5 tysięcy sadzonek drzew i kwiatów trafiło do mieszkańców Bielska i okolic, którzy podczas ostatniej edycji jesiennej akcji „Drzewko za surowce” przynieśli surowce wtórne. Organizatorami akcji są Fundacja Ekologiczna Arka, Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu Śląskiego” oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej i Zakład Gospodarki Odpadami.

10 kg makulatury lub 20 puszek aluminiowych, butelek szklanych i PET można było wymienić na sadzonkę jednego z lasotwórczych gatunków drzew:  świerka, sosny, jodły, buka i wiązu górskiego. Leśnicy przygotowali też sadzonki dzikich jabłoni, sadzonych w lasach z myślą o ptakach i dzikich zwierzętach. W akcję co roku angażują się nadleśnictwa wchodzące w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”: Bielsko, Ustroń, Wisła i Węgierska Górka . Część sadzonek przekazało także Nadleśnictwo Kobiór.  

Właściciele balkonów i tarasów w zamian za przyniesione odpady otrzymali sadzonki bratków.

Ze sprzedaży surowców pozyskanych w trakcie akcji Fundacja Ekologiczna Arka kupuje rowery , które trafiają do domów dziecka i świetlic środowiskowych .


Jesienne sprzątanie rezerwatów w Cieszynie

Sprzątanie cieszyńskich rezerwatów przez uczniów szkół średnich to wieloletnia tradycja. W piątek 15 września Komisja Ochrony Przyrody PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, Nadleśnictwo Ustroń i Starostwo Powiatowe w Cieszynie przeprowadziło akcję po raz 20.

Ideą cieszyńskiego sprzątania rezerwatów jest  lekcja ekologii w praktyce. Mimo ,że akcja jest przeprowadzana dwa razy w roku, na korzyść zmieniły się przepisy związane z odbiorem odpadów przez gminy, ilość i rodzaj  zbieranych przez młodzież śmieci jest zaskakująca. Podczas tegorocznej jesiennej edycji  oprócz samych rezerwatów sprzątaniem objęto  kilka terenów zielonych w rejonie rezerwatu „KOPCE”, osiedla ZOR oraz Błogocic.  Uczniowie zebrali  łącznie 30 stulitrowych worków różnego rodzaju śmieci: puszek, butelek, kartonów oraz kilka przedmiotów wielkogabarytowych, sprzętu gospodarstwa domowego, a nawet akumulator samochodowy.

Akcję zakończyło spotkanie przy wspólnym posiłku i konkurs przyrodniczo –krajoznawczy przeprowadzony przez przedstawicieli Komisji i Nadleśnictwa Ustroń.

 Rozlosowano też nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe znaczki.


Grzyby jadalne, chronione i ciekawe

Jak, kiedy i gdzie zbierać grzyby? Jak uniknąć zatrucia grzybami? Z którymi grzybami trującymi lub niejadalnymi można pomylić borowika szlachetnego oraz pieprznika jadalnego? Na te i wiele innych pytań odpowiadał JUSTYN KOŁEK, znany grzyboznawca podczas otwartego spotkania zorganizowanego przez Ustroński Klub Ekologiczny i Nadleśnictwo Ustroń.

W Polsce grzybobranie to narodowa rozrywka. W żadnym innym europejskim kraju zbieranie grzybów nie cieszy się taka popularnością. Mimo to poziom wiedzy związanej z rozpoznawalnością gatunków grzybów wielkoowocnikowych wciąż  jest niski. Świadczą o tym co roku przypadki zatrucia grzybami, włącznie ze śmiertelnymi.  Justyn Kołek, który w trakcie prelekcji omawiał najważniejsze cechy pozwalające odróżnić gatunki jadalne od trujących uważa ,że powodem wielu zatruć są pokutujące nadal przesądy i przekazy ludowe.    

-To, że grzyb jest nadgryziony przez ślimaka, czy jedzony przez sarny o niczym nie świadczy. Śmiertelnie trujące dla ludzi gatunki muchomorów są przysmakami wielu zwierząt – ostrzegał J. Kołek. -Ludzie wierzą też, że jeśli wrzucona do gotujących się grzybów łyżeczka nie czernieje, to dowód na to, że nie są trujące. Kolejna bzdura, której skutki mogą być tragiczne! - mówił grzyboznawca.

Podobnie jest z przekonaniem, że trujące grzyby mają gorzki smak. To następny niebezpieczny mit, ciągle żywy wśród grzybiarzy. Dobrym nawykiem jest zostawienie próbki potrawy zawierającej grzyby. W przypadku zatrucia resztki potrawy posłużą lekarzom do  określenia gatunku trującego grzyba a to w  efekcie pozwoli zastosować prawidłowe leczenie.

Nie każdy też wie, że nawet jadalne grzyby zebrane np. do foliowej reklamówki mogą zaszkodzić naszemu zdrowiu. Grzyby zawsze zbieramy do koszy.

Część spotkania zdominował temat związany ze znaczeniem grzybów dla ekosystemu leśnego. Rozmaite funkcje, które spełniają, są warunkiem jego istnienia i rozwoju. Dlatego  podczas leśnych spacerów nie wolno niszczyć grzybów trujących, one mimo ,że są niejadalne dla człowieka mają ważną rolę do spełnienia.

 


Drewno inspiruje. Plener rzeźbiarski w Dworze Kossaków.

W lipcu po raz 10 w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich odbył się Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski. Z drewna pochodzącego z ustrońskich lasów powstają prace nawiązujące do postaci z książek Zofii Kossak. Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Beskidu Śląskiego od samego początku jest partnerem przedsięwzięcia, które poprzez sztukę promuje tradycyjne wykorzystanie surowca drzewnego.

Tematem tegorocznego pleneru były „Podróże Zofii Kossak”. Jego efektem jest pięć rzeźb wykonanych z drewna topoli przez : Annę Koniecką, Bronisława Mazura, Piotra Kuscha, Mirosława Kielaka oraz Juraja Labdika . Prace artystów można oglądać w otoczeniu Dworu Kossaków. Tradycyjnie jedna z rzeźb trafi do Nadleśnictwa Ustroń. Tym razem będzie to „Głodny ślimak” autorstwa Juraja Labdika, artysty-rzeźbiarza z Republiki Czeskiej. Wokół siedziby nadleśnictwa można  podziwiać rzeźby będące efektem poprzednich edycji plenerów rzeźbiarskich. W beskidzkiej sztuce ludowej drewno było bardzo popularnym materiałem rzeźbiarskim. Powstawały z niego najczęściej postacie świątków, rodzajowe scenki z życia wsi, bożonarodzeniowe szopki, gwiazdy kolędnicze i maski dla przebierańców wykorzystywane podczas ludowych rytuałów.

Wszystkie fotografie pochodzą z archiwum Fundacji im. Zofii Kossak.


Polska Przyroda w obiektywie.

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny „PRZYRODA OJCZYSTA” - 2017


Organizatorem konkursu jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Katowicach
oraz Komisja Kultury i Promocji Łowiectwa Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach.

Patronat HonorowyDyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Wiesław Kucharski.

Konkurs adresowany jest do miłośników przyrody i łowiectwa oraz do wszystkich, którym fotografia przyrodnicza sprawia ogromną przyjemność i jest pomysłem na realizowanie własnych pasji.

Celem konkursu jest promowanie polskiej przyrody oraz komunikowanie pozytywnych wartości związanych z łowiectwem.

Tematyka konkursu:

  • Przyroda ojczysta w obiektywie


Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

  • uczniowie szkół podstawowych (gimnazjalnych);
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych);
  • osoby dorosłe.


Nadsyłanie prac konkursowych - do 15 października 2017 r.,

  • Prace cyfrowe (do 5 szt. w jednej przesyłce) należy wysyłać na adres: foto@orl.katowice.pl
  • Prace analogowe należy wysyłać na adres: ZO PZŁ Katowice, ul. Zwycięstwa 2, 41-103 Siemianowice Śląskie
  • Do przesłanych prac należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszenia.

 

Szczegółowe informacje na stronie

http://orl.katowice.pl/11-imprezy-wystawy-zawody-terminy-zaproszenia/437-konkurs-fotograficzny-przyroda-ojczysta-2017.html

 


Pachnąca pułapka

Lato w kalendarzu leśników to czas, w którym szczególnie intensywnie prowadzone są działania z zakresu ochrony lasu, szczególnie jeśli chodzi o obserwacje szkodliwych owadów zagrażających istnieniu lasów. W Beskidach leśnicy przede wszystkim bacznie monitorują stan populacji chrząszczy z podrodziny kornikowatych, do których obok kornika drukarza należą także rytownik, kornik zrosłozębny, modrzewiowiec oraz drwalnik paskowany. W ciągu sezonu w lasach Nadleśnictwa Ustroń zostaje ustawionych około 1,5 tys. pułapek feromonowych, które są na bieżąco kontrolowane.

Pułapki mają postać specjalnych pojemników, wewnątrz których umieszcza się feromon, czyli aktywną fizjologicznie substancję chemiczną produkowaną przez  zwierzęta i rośliny. Dotychczas ich obecność  wykryto m.in. u ponad tysiąca gatunków owadów.  Zadaniem feromonów jest wywieranie wpływu na zachowanie i rozwój osobników tego samego gatunku. Decydują one o przebiegu tak podstawowych czynności jak rozmnażanie, odżywianie, organizacja życia społecznego, odnajdywanie „znajomych” osobników, obronność czy znakowanie terytoriów polowania. Zakres działania feromonów wynosi od 0,6 cm do blisko jednego kilometra.  W ochronie lasu zastosowanie wabiących substancji zapachowych o charakterze seksualnym lub żerowym może być wykorzystywane do ograniczenia liczebności szkodliwych owadów leśnych. Pułapki feromonowe spełniają też rolę prognostyczną,  gdyż po ilości złapanych osobników określa się również termin rójki szkodników oraz stopień zagrożenia dla lasu. Budowa pułapek zależy od ich przeznaczenia, wielkości i czasu działania. W zależności od gatunku stosuje się kilka typów pułapek feromonowych: segmentowe, ekranowe, rurowe lub lejkowe. Dużą  ich zaletą jest to, że nie zatruwają środowiska naturalnego oraz nie wywołują u owadów efektu odporności, ani w żaden sposób nie zaburzają równowagi ekologicznej. Ich zadaniem nie jest wyniszczenie gatunku, a jedynie częściowe usunięcie go z zagrożonych obszarów. Dlatego nawet parki narodowe, którym nie wolno ingerować w naturę, stosują  pułapki feromonowe. Na świecie możliwość wykorzystania feromonów do ochrony przed szkodnikami dostrzeżono już w latach 60-tych ubiegłego stulecia , a w latach 80-tych oparte na feromonach pułapki z powodzeniem stosowano w zagrożonych masowym pojawem szkodników owadzich w lasach skandynawskich. Naukowców zachwyciła oferowana przez nie możliwość zwalczanie ściśle określonego gatunku owadów, w wybranej fazie rozwoju, np. poprzez zapobieganie zapłodnieniu, utrudnianie złożenia jaj, hamowanie przepoczwarzenia. Żadne inne środki nie posiadają takich właściwości.

Obok pułapek feromonowych leśnicy zostawiają także w lesie pułapki klasyczne. W tym celu wykorzystywane są  m.in. drzewa powalone przez wiatr. Celowo pozostawione w lesie mają za zadanie ściągnąć owady, które w pierwszej kolejności zasiedlają właśnie takie drzewa. Po stwierdzeniu obecności szkodników, drzewo wywozi się z lasu lub koruje. Pułapki klasyczne są dodatkowym narzędziem oceny stanu sanitarnego lasu, również z powodu ich losowego umiejscowienia.

 


Ćwiczenia przeciwpożarowe w Ustroniu Jaszowcu

Dwa sąsiadujące ze sobą pożary lasu, trzy osoby poszkodowane , upał i trudne , górskie warunki terenowe. Do ugaszenia ognia zostały wezwane 64 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu cieszyńskiego, żywieckiego, bielskiego oraz Bielska-Białej. Na szczęście tym razem były to tylko ćwiczenia.

20 lipca 2017 r. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zorganizował i przeprowadził w Ustroniu Jaszowcu ćwiczenia praktyczne. Działania dotyczyły symulowanego pożaru dwóch sąsiadujących ze sobą kompleksów leśnych. Współdziałanie jednostek  ściągniętych z trzech powiatów,  budowanie linii gaśniczych w trudnym, górskim terenie, udzielenie pomocy poszkodowanym  oraz koordynacja zadań powierzonych poszczególnym jednostkom były głównym przedmiotem manewrów.  

Pożary są jednym ze zjawisk zachodzących w lasach. Z punktu widzenia gospodarki leśnej zaliczane są do najpoważniejszych niebezpieczeństw zagrażających lasom. W tym roku 26 sierpnia  minie 25 lat od wybuchu największego pożaru lasów w Polsce, w Kuźni Raciborskiej, podczas którego ogień  strawił  10 tys. ha lasu i pochłonął dwie ofiary śmiertelne.